Jeg skrev i går en mail til sekretariatet for Marselistunnelen vedrørende den aktuelle situation for finansieringen af Marselistunnelen. Nedenstående er det svar, jeg modtog, og som jeg deler med jer, da det må antages at være offentlig information. Der er sådan set ikke noget nyt i mailen, men det er overraskende at læse, at Marselistunnnelen faktisk ikke officielt har modtaget støtte fra EU endnu. Mailen fra Helle Svantemann, Trafik og Veje:

Med henvisning til mail af den 14. december 2010, vedrørende finansiering af projektet ” Forbedret vejforbindelse til Århus Havn, kan vi her oplyse, at vi på nuværende tidspunkt har kendskab til:

– at staten bidrager med 250 mio. kr.

– at Århus Kommune har endnu ikke modtaget en officiel tilkendegivelse [Fra EU] på, at vi har modtaget støtte på vores ansøgning og ej heller betingelserne og fordelingsnøglen, som ligger til grund for tildelingen. Så snart vi modtager yderligere information omkring vores EU ansøgning, kan vi uddybe begrundelserne for tildelingens størrelse. Århus Kommune vil fremover arbejde intens på at løse de udfordringer, der følges af afgørelsen.

– at det er på tale at Århus Havn skal bidrage økonomisk til projektet.

Grundet stor usikkerhed på nuværende tidspunkt omkring EU-støtten størrelse til Århus samt størrelsen af beløbet fra Århus Havn, kan vi ikke meddele hvad rest finansieringen er.

Nu vil jeg helst ikke anklage staten for noget uretmæssigt, for jeg vil selvfølgelig helst forstå situationen korrekt. Det er frustrerende at gå rundt og føle sig “snydt”, og man føler sig også lidt som et lille barn. Derfor så jeg helst, at der var nogen som kunne forklare mig den retmæssige og naturlige sammenhæng mellem statens finansiering på 250 mio. kroner af Marselistunnelens samlede budget på 1,3 mia. kroner, og Nordhavnstunnelen som anlægges i øjeblikket i København på 1,8 mia kroner, som staten finansierer med 700 mio. kroner. Staten støtter 19,2% af Marselistunnelens budget, hvor i mod Nordhavnstunnelen støttes med 39% af budgettet. Det er en temmelig markant forskel. Er det bare Århus Kommune, der er dårlig til at ansøge offentlige instanser om midler til infrastruktur? Staten og EU bidrager tilsammen ikke engang 1/3 af projektets samlede budget.

Nordhavnstunnelen eller Nordhavnsvej, som projektet korrekt hedder, skal forbinde Nordhavnen i København med motorvejsnettet i dette tilfælde Helsingørmotorvejen. Marselistunnelen skal forbinde Østhavnen i Århus med motorvejsnettet i dette tilfælde Århus Syd motorvejen.

Forresten. I en tidligere mailkorrespondance med Helle Svantemann fortalte, hun at der i øjeblikket arbejdes på et Trafikken website for Østjylland. Se det foreløbige resultat.

Links:

Marselistunnel

Nordhavnsvej

Giv kommentar