Dansk Arkitektur Center har interviewet stadsarkitekt Gøsta Knudsen om kommunens arbejde med etablering af AND. Et center i byen for Arkitektur, Ny teknologi og Design. Status på arbejdet med arkitekturpolitikken spørges der også ind til.

Hvordan går det med AND lige nu? 

Lige nu sidder vi og arbejder på visionen og målsætningen for projektet. Og så er vi helt konkret ved at lave en stillingsbeskrivelse for en projektleder og forventer at slå stillingen op i foråret 2011. Den person vi søger skal være kvik og fleksibel og ikke været groet fast i toppen så at sige. En der har et godt netværk inden for arkitektur, ny teknologi og design, og som forstår faget og dets udfordringer. Jeg ser vedkommende som en mangearmet blæksprutte, der kommer til at sidde med to centrale opgaver: Dels at formidle bredt om arkitektur til borgerne og medvirke til innovation inden for faget, dels at styrke netværket mellem de århusianske tegnestuer og innovationsmiljøer, så beskæftigelsen blandt klyngen af arkitekter og designere bliver bedre, end den er i dag.

Er der nyt om den fysiske placering af AND?

Det er endnu ikke afklaret, hvor sekretariatet skal ligge, men vi har været i drøftelser med Arkitektskolen Aarhus.

I arbejder også med en arkitekturpolitik – hvor langt er den?

Vi forventer at indstille arkitekturpolitikken til Byrådet i foråret 2011, så der er samtidighed mellem den og AND. Vi begyndte processen i åben dialog med borgere og erhvervsliv i foråret og har så brugt efteråret på at bearbejde de input, vi fik. For mig er en politik at markedsføre et nyt felt i forhold til, hvad man tidligere har gjort. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke gentager os selv, men kommer med nye strategiske indsatsområder. Og at vi følger op på det med handlinger. Et af de aspekter, vi særligt ser på i arkitekturpolitikken, er bæredygtighed – hvad består det reelt i? Også i relation til sammenstødet mellem nyt og gammelt. Hvad gør man fx., når man skal efterisolere den eksisterende bygningsmasse?

Artikel:

Status på nyt arkitekturcenter i Århus af Dansk Arkitektur Center

Giv kommentar