Nu sker der endelig skred i sagen om højhusene ved Viborgvej. Lokalplanforslaget er gjort tilgængeligt af kommunen, men dog ikke sendt i høring endnu, og kommunens sagsbehandling medfører en ændring i bygningshøjden på det ene højhus fra maks. 100 m til maks. 75 m og 23 etager. Det lyder for mig som en rigtig god idé. Projektet er i forvejen oppustet med de mange tårne.

Lokalplanområdet tillader bebyggelse på i alt 32.000 kvm. Lokalplanen kan kun vedtages med et tillæg til kommuneplanen på grund af bygningshøjderne, der strider med den eksisterende kommuneplan for området. I alt 73 indsigelser har kommunen modtaget under den første forudgående høring. 34 af dem er dog enslydende, hvorfor de af kommunen betragtes som en underskriftsindsamling.

Dokument:

Lokalplanforslag 885

Links:

Dansk Erhvervsprojekt

GPP Arkitekter meddeleler på deres website, at de har vundet det nye campus for University College Nordjylland i Aalborg. Konkurrenceforslaget IMAGO imponerede dommerne, men sejren resulterer dog ikke umiddelbart i et byggeri, da UCN har måttet erkende, at det økonomiske grundlag for at opføre det nye campus er forsvundet med vedtagelsen af den nye finanslov i Folketinget.

GPP Arkitekter vandt det 35.000 kvm store bygningskompleks i et team bestående af MT Højgaard, Thing & Wainø, Ulla Kærvang og Kontur Arkitekter maa.

Video af det vindende konkurrenceforslag:

Jeg fik tilsendt en mail om nyheden af GPP Arkitekter, og jeg vil med glæde modtage mails fra tegnestuer, der enten står bag tegningerne til en ny bygning i Århusområdet, eller er Århusbaseret og vinder i ind- eller udland. Tak!

Artikel:

GPP har vundet UCN af GPP Arkitekter