Zenit Company House i Hasle tegnet af Aarhus Arkitekterne står nu færdig med sin første etape, som udlejes til firmaerne Tryg, rgd revision, NCC og Otra. Blot 1.542 kvm af de 7.952 kvm står ledige, og de to resterende etaper af Zenit Company House bygges, når der opnås kontrakt med en eller flere lejere.

Link:

Zenit Company House prospekt

Bestyrelsen for Moesgård Museum har besluttet, at byggeriet af den nye museumsbygning tegnet af Henning Larsen Architects bliver igangsat “umiddelbart efter jul”, hvilket jeg tolker som januar. Henning Larsen vandt konkurrencen i 2005, så det er glædeligt, at der endelig sker et skred i realiseringen. Det nye museum får 15.000 kvm og forventes færdig i foråret 2014.

Bygningen kommer til at skråne op ad marken nord for den nuværende museumsbygning, og vil tilpasse sig de naturlige omgivelser ved bl.a. at have grønt tag. En bygning der tager hensyn til naturen ved Moesgård, som mange også kommer for at besøge. Jeg glæder mig i hvert fald meget til at besøge den smukke, nye museumsbygning.

Følgende har ydet økonomisk støtte til byggeriet, som løber op i 345 millioner kroner: VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN, OAK Foundation Denmark, Augustinus Fonden m.fl., Aarhus Universitet, Århus Kommune og Kulturministeriet.

Dokument:

Moesgård – fremtidens museum

Artikel:

Byggeriet af det nye Moesgård Museum kan begynde af Moesgård Museum

Børsen bragte i går en artikel om det byggeboom, Århus oplever og vil opleve i de kommende år. Det anslås, fra tal leveret af CRM Byggefakta, at der skal udføres projekter for i alt 28 milliarder kroner, hvor af kun 4 milliarder betegnes som “usikre”.

Jeg har ikke adgang til betalingsservicen CRM Byggefakta, så jeg kan ikke vurdere korrektheden af det angivne beløb på 28 milliarder, men Aarhus Docklands nævnes i artiklen som eksempel og er vurderet til “mindst 5 milliarder kroner”. Det samlede Multimediehus koster 1,9 milliarder, Isbjerget 500 millioner, Bestseller over 1 milliard, det samlede Light*house mindst 2 milliarder og allerede der, er vi over fem milliarder. Z-huset, SHiP, Navitas og ungdomsbolighøjhusene er ikke engang medregnet her, og det er jo blot de etaper, som allerede er solgt. Det nævnes, at der i øjeblikket er 3 gange så mange planlagte og igangsatte byggerier per indbygger som i hovedstadsområdet, men jeg må så også lige give den kommentar, at Århus i den grad har et stort efterslæb at indhente.

Hvad artiklen forsøger at kommunikere er nu heller ikke de små detaljer, om hvorvidt der nu bygges for 24 eller 28 milliarder kroner, men snarere blot at der bygges meget i Århus i de kommende år, og deri kan jeg kun være enig. Blot de seneste par dage har været meget hektiske, og jeg har næsten ikke kunnet følge med i dækningen.

Artiklen i Børsen kræver abonnement, så jeg linker til DR Østjyllands gengivelse af artiklen.

Artikel:

Byggeboom i Århus af DR Østjylland

De to århusianske tegnestuer Arkitema og aart har sammen med norske ELN vundet konkurrencen om et nyt Østfold Sygehus og en omdannelse af Moss Sygehus til 5 milliarder norske kroner ekskl. moms. Det giver dog ikke arbejdspladser fremadrettet i Århus, da hele projektstaben samles i Sarpsborg, Norge. Byggerierne forventes færdige i 2015.

Artikel:

Østfold Sygehus skal bygges af Arkitema

Bestyrelsen for Aarhus Universitet besluttede i går at fortsætte arbejdet med et højhus – der nu har fået navnet AU Arts & business Building – og samlingen af Naturhistorisk Museum og Steno Museet i et fælles byggeri på Ceres-grunden.

AU Arts & Business Building skal rumme aktiviteter for hele universitetet og være samlingssted. Der ud over vil Handelshøjskolen og Kulturvidenskab have undervisnings- og forskningsaktiviteter. Højhuset får 20 etager, og beløbet forventes at ligge mellem 1-2 milliarder kroner. Som jeg kunne berette for en uge siden er de arkæologiske undersøgelser på grunden allerede afsluttet. Der udskrives en arkitektkonkurrence i maj 2011. Højhuset synes derfor nu sikret. Det vil ske.

Science City er en fælles betegnelse for et museums- og kulturbyggeri på Ceres-grunden, der skal udflytte Naturhistorisk Museum og Steno Museet fra Universitetsparken. Ydermere indgår Væksthusene i Botanisk Have også i projektet, men de flyttes naturligvis ikke, og de er endog i øjeblikket i gang med at blive udvidet. Projektet forventes at koste mellem 300-400 millioner kroner, og finansieringen er endnu ikke på plads, hvad lokalplanen for Ceres-grunden heller ikke er.

Artikler:

Universitet bygger milliard-højhus af JP Århus

Nyt Science City skal være i Århus af JP Århus

I går og i dag blev der afholdt beboerafstemninger i henholdsvis Toveshøj og Gellerup, og begge afstemninger er faldet ud til fordel for helhedsplanen, der bl.a. vil medføre nedrivning af tre boligblokke. Projektet kan nu se frem til at modtage 349 millioner kroner fra landsbyggefonden, så arbejdet med at omdanne Gellerup og Toveshøj kan begynde fra 2013.

Tillykke Gellerup! Det er et vigtigt skridt på vejen til at normalisere bydelen, men hvorvidt fysiske forandringer er nok i sig selv, må tiden vise. Jeg mener, der skal en mere bredspektret indsats til, og det er en problemstilling, vi kun kan løse på nationalt plan.

Set ud fra et byplanlægnings- og arkitektonisk perspektiv er planerne for Gellerup det rigtige at gøre og måske er de endda ikke ambitiøse nok. Hvorfor ikke nedrive Gellerupparken og lade tre bygninger bevare pga. deres historiske værdi i stedet for blot at nedrive tre? Det kunne dog næppe tænkes, at udfaldet af beboerafstemningerne i går og i dag var blevet et ja i det tilfælde, så det er også et spørgsmål om realisme.

Gellerup var en fejltagelse på trods af idealet om at skabe fremtidens boligtype. Massebyggerierne i Gellerup løste et problem i tiden, som eksisterede i 50’erne og 60’erne, der handlede om at løfte brede dele af befolkningen ud af en dårlig og kompakt bygningsmasse. Man flyttede til natur, lys, sanitet i hver lejlighed og ikke mindst mere plads. Med den levestandard og de prioriteringer befolkningen har i dag, er det svært at se, at den type “kommunistblokke” bygget i sådan en skala vil være attraktive for netop brede dele af befolkningen. Det er faktisk sket i nyere tid, at der er blevet bygget lignende massebyggerier i Århus nemlig Bispehavevej i Hasle. De samme demografiske tendenser som i Gellerup kan også spores der, så hvorfor man ikke havde lært lektien af historien, undrer mig.

Idéen om at omdanne Gellerup fra forstad til bydel er god, endda meget god. Lad os håbe det lykkes.

Artikler:

Gellerup sagde ja til helhedsplanen af JP Århus

Helhedsplan vedtaget i Torveshøj af JP Århus