Byudviklings- og erhvervsenheden Business Aarhus under kommunen har udgivet et nytårsmagasin, der gør status over udviklingen i 2010 og ser frem mod udviklingen i 2011. De vigtigste begivenheder opsummeres herunder den ændrede stavemåde med Aarhus fra 1. januar, et nyt internationalt gymnasium i 2011, lanceringen af konceptet “Wind Capital of the World”, det nye tiltag for erhvervslivet i kommunerne omkring Storårhus kaldet Business Region Aarhus, U21 EM i 2011 med finale i Århus, og det skred der er sket i byggeriet på De Bynære Havnearealer. Idéen om Århus som regionalt center for Jylland, der skal fremme perspektiverne om et Århus, som ikke stopper ved kommunegrænsen understreges deslige af Århus Kommunes erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen.

Måske man kunne have nævnt noget mere om den faglige udviklingsproces AU gennemgår med fire fremtidige hovedområder, men det er der også mulighed for at nævne i næste års nytårsmagasin. Magasinet angiver også Århus Havns godsomsætning og TEUs for 2009 og 2010. Århus Havn nævnes som kilde til tallene, men jeg må dog konstatere, at tallene er fejlagtige for i hvert fald 2009 og nødvendigvis også 2010, i kraft af godsmængden er steget og ikke faldet i 2010.

Magasinets tal:
Godsomsætning 2009: 6.728.000 tons
Godsomsætning 2010 : 7.098.000 tons
TEUs 2009: 503.391 TEUs
TEUs 2010:  553.631 TEUs

Århus Havns Årsrapport 2009:
Godsomsætning 2009: 9.090.000 tons
TEUs 2009: 683.000 TEUs

Eller er jeg helt galt på den? Overordnet set et spændende magasin, som er værd at læse for virksomheder og for alle os, der interesserer sig for Århus’ videre vækst. Et godt produkt i byprofileringen af Århus.

Link:

Nytårsmagasin 2010

Magistraten tiltrådte i går en ændring af Light*house projektet, der betyder, at hotellet flyttes fra felt X1 til X2. Dermed opføres hotellet nu i selve højhuset, da det har været efterspurgt af potentielle hoteloperatører. Fristen for Havneinvest Århus ApS’ byggeri af boliger til boligforeningen ABB udskydes til d. 31. december 2013, hvilket også er seneste frist for overtagelsen af felt X2. Prisen på 230 mio. kr. for X2 skal nu genforhandles til markedspriser.

En konkret begrundelse for problemerne med at tiltrække en hoteloperatør nævnes i bilagsmaterialet af Havneinvest Århus ApS at være netop højhuset i Værkmestergade, som er Comwells alternativ til deres tidligere aftale med Light*house.

Dokument:

Bilag til sag 5 på dagsordenen for mødet d. 6. december