Jeg er draget på juleferie i det sønderjyske, og medmindre en vigtig nyhed skulle hænde, opdateres bloggen ikke før d. 5. januar, hvor jeg gerne skulle være færdig med min eksamensopgave.

God jul og godt nytår! Vi går et spændende år i møde.

Dansk Arkitektur Center har interviewet stadsarkitekt Gøsta Knudsen om kommunens arbejde med etablering af AND. Et center i byen for Arkitektur, Ny teknologi og Design. Status på arbejdet med arkitekturpolitikken spørges der også ind til.

Hvordan går det med AND lige nu? 

Lige nu sidder vi og arbejder på visionen og målsætningen for projektet. Og så er vi helt konkret ved at lave en stillingsbeskrivelse for en projektleder og forventer at slå stillingen op i foråret 2011. Den person vi søger skal være kvik og fleksibel og ikke været groet fast i toppen så at sige. En der har et godt netværk inden for arkitektur, ny teknologi og design, og som forstår faget og dets udfordringer. Jeg ser vedkommende som en mangearmet blæksprutte, der kommer til at sidde med to centrale opgaver: Dels at formidle bredt om arkitektur til borgerne og medvirke til innovation inden for faget, dels at styrke netværket mellem de århusianske tegnestuer og innovationsmiljøer, så beskæftigelsen blandt klyngen af arkitekter og designere bliver bedre, end den er i dag.

Er der nyt om den fysiske placering af AND?

Det er endnu ikke afklaret, hvor sekretariatet skal ligge, men vi har været i drøftelser med Arkitektskolen Aarhus.

I arbejder også med en arkitekturpolitik – hvor langt er den?

Vi forventer at indstille arkitekturpolitikken til Byrådet i foråret 2011, så der er samtidighed mellem den og AND. Vi begyndte processen i åben dialog med borgere og erhvervsliv i foråret og har så brugt efteråret på at bearbejde de input, vi fik. For mig er en politik at markedsføre et nyt felt i forhold til, hvad man tidligere har gjort. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke gentager os selv, men kommer med nye strategiske indsatsområder. Og at vi følger op på det med handlinger. Et af de aspekter, vi særligt ser på i arkitekturpolitikken, er bæredygtighed – hvad består det reelt i? Også i relation til sammenstødet mellem nyt og gammelt. Hvad gør man fx., når man skal efterisolere den eksisterende bygningsmasse?

Artikel:

Status på nyt arkitekturcenter i Århus af Dansk Arkitektur Center

Jeg skrev for nogle dage siden under sektionen “Debattér” rygtet, at bricks skulle have købt DSB’s sidste ejendom i Værkmestergade, og dermed være dem, som arbejder med et højhusprojekt på grunden. Det viser sig nu at være sandt, omend ordet “højhus” ikke specifikt nævnes, så må det nu mere end antages at være det fremtidige formål for grunden. DSB har fået deres udvidelse i Sonnesgade godkendt, hvorfor de udflytter deres sidste aktiviteter i Værkmestergade i starten af 2012, og ind til da vil bricks sammen med kommunen og arkitekterne hos C. F.Møller arbejde med en konkret plan for grunden, der rummer i alt 13.575 kvm.

Vi kan forvente at høre nærmere om bricks’ intentioner i starten af 2011.

Artikel:

Stor DSB-ejendom skal omdannes til boliger og butikker af Building Supply

Aalborgensiske 2E Ejendomme har solgt et boligprojekt på adressen Kalmargade 40 til Lærernes Pension. Boligprojektet på 4 etager indeholder 76 lejligheder á 2 værelser med byggestart i begyndelsen af det nye år. Kalmargade løber parallelt med Randersvej lige før Randersvej krydser Hasle Ringvej, og det er glædeligt at se området blive mere urbaniseret i forventning af den kommende letbane. Se nærmere placering og grundplan under linket “Bilag til kommunens sagsbehandling”. Arkitekterne bag den nye bygning skriver 2E Ejendomme intet om.

Dokument:

Bilag til kommunens sagsbehandling

Artikel:

2E Ejendomme sælger stort boligprojekt i Århus af Building Supply

Links:

2E Ejendomme

Lærernes Pension

Nu sker der endelig skred i sagen om højhusene ved Viborgvej. Lokalplanforslaget er gjort tilgængeligt af kommunen, men dog ikke sendt i høring endnu, og kommunens sagsbehandling medfører en ændring i bygningshøjden på det ene højhus fra maks. 100 m til maks. 75 m og 23 etager. Det lyder for mig som en rigtig god idé. Projektet er i forvejen oppustet med de mange tårne.

Lokalplanområdet tillader bebyggelse på i alt 32.000 kvm. Lokalplanen kan kun vedtages med et tillæg til kommuneplanen på grund af bygningshøjderne, der strider med den eksisterende kommuneplan for området. I alt 73 indsigelser har kommunen modtaget under den første forudgående høring. 34 af dem er dog enslydende, hvorfor de af kommunen betragtes som en underskriftsindsamling.

Dokument:

Lokalplanforslag 885

Links:

Dansk Erhvervsprojekt

GPP Arkitekter meddeleler på deres website, at de har vundet det nye campus for University College Nordjylland i Aalborg. Konkurrenceforslaget IMAGO imponerede dommerne, men sejren resulterer dog ikke umiddelbart i et byggeri, da UCN har måttet erkende, at det økonomiske grundlag for at opføre det nye campus er forsvundet med vedtagelsen af den nye finanslov i Folketinget.

GPP Arkitekter vandt det 35.000 kvm store bygningskompleks i et team bestående af MT Højgaard, Thing & Wainø, Ulla Kærvang og Kontur Arkitekter maa.

Video af det vindende konkurrenceforslag:

Jeg fik tilsendt en mail om nyheden af GPP Arkitekter, og jeg vil med glæde modtage mails fra tegnestuer, der enten står bag tegningerne til en ny bygning i Århusområdet, eller er Århusbaseret og vinder i ind- eller udland. Tak!

Artikel:

GPP har vundet UCN af GPP Arkitekter

Google har udviklet en betaudgave for mobilvisning af blogs, som jeg har aktiveret. Jeg mener, den gør læsning en hel del lettere, så giv den et forsøg!

Link i QR-kode.

Zenit Company House i Hasle tegnet af Aarhus Arkitekterne står nu færdig med sin første etape, som udlejes til firmaerne Tryg, rgd revision, NCC og Otra. Blot 1.542 kvm af de 7.952 kvm står ledige, og de to resterende etaper af Zenit Company House bygges, når der opnås kontrakt med en eller flere lejere.

Link:

Zenit Company House prospekt

Bestyrelsen for Moesgård Museum har besluttet, at byggeriet af den nye museumsbygning tegnet af Henning Larsen Architects bliver igangsat “umiddelbart efter jul”, hvilket jeg tolker som januar. Henning Larsen vandt konkurrencen i 2005, så det er glædeligt, at der endelig sker et skred i realiseringen. Det nye museum får 15.000 kvm og forventes færdig i foråret 2014.

Bygningen kommer til at skråne op ad marken nord for den nuværende museumsbygning, og vil tilpasse sig de naturlige omgivelser ved bl.a. at have grønt tag. En bygning der tager hensyn til naturen ved Moesgård, som mange også kommer for at besøge. Jeg glæder mig i hvert fald meget til at besøge den smukke, nye museumsbygning.

Følgende har ydet økonomisk støtte til byggeriet, som løber op i 345 millioner kroner: VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN, OAK Foundation Denmark, Augustinus Fonden m.fl., Aarhus Universitet, Århus Kommune og Kulturministeriet.

Dokument:

Moesgård – fremtidens museum

Artikel:

Byggeriet af det nye Moesgård Museum kan begynde af Moesgård Museum

Børsen bragte i går en artikel om det byggeboom, Århus oplever og vil opleve i de kommende år. Det anslås, fra tal leveret af CRM Byggefakta, at der skal udføres projekter for i alt 28 milliarder kroner, hvor af kun 4 milliarder betegnes som “usikre”.

Jeg har ikke adgang til betalingsservicen CRM Byggefakta, så jeg kan ikke vurdere korrektheden af det angivne beløb på 28 milliarder, men Aarhus Docklands nævnes i artiklen som eksempel og er vurderet til “mindst 5 milliarder kroner”. Det samlede Multimediehus koster 1,9 milliarder, Isbjerget 500 millioner, Bestseller over 1 milliard, det samlede Light*house mindst 2 milliarder og allerede der, er vi over fem milliarder. Z-huset, SHiP, Navitas og ungdomsbolighøjhusene er ikke engang medregnet her, og det er jo blot de etaper, som allerede er solgt. Det nævnes, at der i øjeblikket er 3 gange så mange planlagte og igangsatte byggerier per indbygger som i hovedstadsområdet, men jeg må så også lige give den kommentar, at Århus i den grad har et stort efterslæb at indhente.

Hvad artiklen forsøger at kommunikere er nu heller ikke de små detaljer, om hvorvidt der nu bygges for 24 eller 28 milliarder kroner, men snarere blot at der bygges meget i Århus i de kommende år, og deri kan jeg kun være enig. Blot de seneste par dage har været meget hektiske, og jeg har næsten ikke kunnet følge med i dækningen.

Artiklen i Børsen kræver abonnement, så jeg linker til DR Østjyllands gengivelse af artiklen.

Artikel:

Byggeboom i Århus af DR Østjylland