Pakhusene 35 og 41 – der ligger på Pier 2 – er i øjeblikket ved at blive nedrevet for at give plads til de kommende byggerier Bestseller og Navitas Park. Pakhus 41 fra 1964 nedrives endegyldigt, og materialerne fra bygningen vil blive brugt til vejbelægning. Pakhus 35 vil derimod blive splittet i to halvdele og genopført to forskellige steder. Det er nedrivningsfirmaet P. Olesen & Sønner som står for nedrivningen, og det er også det firma, som genopfører den ene halvdel af pakhuset ved deres hovedkontor.

Pakhus 35 er tegnet af C. F. Møller og opførtes i 1997 af  Det Danske Trælastkompagni, hvis tidligere grund på Søren Frichs Vej også byomdannes i øjeblikket med projektet Åhusene. C. F. Møller har som bekendt også tegnet Bestsellers kommende kontorbygning, hvilket rummer en fantastisk fortælling, om hvordan det samme arkitektfirma er med til at udmønte en grunds fysiske udnyttelse over tid og efter samfundets skiftende behov. En respektfuld detalje fra Bestsellers side. Pakhus 35 var det første arkitekttegnede pakhus på havnen, og C. F. Møller har efterfølgende også tegnet en række pakhuse på Østhavnen.

Artikel:

En epoke er slut på Pier 2 af Magasinet Århus Havn, november 2010, 47. årgang

Link:

Pakhus 35 på C. F. Møllers website

Giv kommentar