Søgaard Ejendomme ønsker at udvikle grunden på hjørnet af Knudrisgade og Nørrebrogade, hvorfor en ny lokalplan er sendt i offentlig høring til d. 15. december. Den tilknyttede forhøringsfolder rummer både grundplan og dimensioneringer af den kommende bebyggelse men ikke konkrete visualiseringer af bygningerne.

Lokalplanen lægger op til, at der skal bygges boliger, butikker og liberale erhverv i 6 etager ud mod Nørrebrogade, og et sundhedscenter ligeledes i 6 etager mod Knudrisgade. Bag de to bygningskroppe skal der bygges et plejecenter i 5 etager og en bygning med boliger og liberale erhverv i 3 etager.

Ejendomsselskabet bricks havde for år tilbage en plan om at opføre et 18-etagers højhus tegnet af schmidt hammer lassen på selvsamme grund. Idéen om et højhus er nu definitivt lagt i skuffen, og det er egentlig lidt en skam, da kilen langs Randersvej fra Sky Tower i nord til Light*house i syd (Med AU-højhus ved Ringgaden og Bestseller-højhus ved porten til De Bynære Havnearealer) egner sig godt til højhusbebyggelse.

Bricks skrinlagte forslag til højhus på grunden. Kilde: Århus Stiftstidende

Dokument:

Forhøringsfolder

Link:

Søgaard Ejendomme

Giv kommentar