Byrådet valgte i går at vedtage en af tre indstillinger i “lokalplan 852 – Busprioritering Randersvej mellem Stjernepladsen og Ringvejen”, hvilket betyder, den endelige lokalplan skal til behandling i byrådet igen d. 1. december efter at have været en tur i Udvalget for Tekniske Anliggender.

Lokalplanen er blevet udarbejdet på baggrund af behovet for at udvide Randersvej som følge af den kommende letbane. Strækningen mellem Stjernepladsen og Ringvejen er tredje og sidste etape i udvidelsen af Randersvej, og ligesom de to foregående etaper anlægges der midlertidige busbaner.

Denne etape er dog atypisk, idet der skal nedrives to rækker af byhuse for at give plads til udvidelsen. Det er dog to meget kærkomne nedrivninger, da boligerne på ingen måde tilpasser sig det urbane miljø, der fremstår langs Randersvej. Nu har boligerne efterhånden stået tomme i lang tid, og jeg ser personligt frem til, at boligerne forsvinder, da jeg næsten dagligt kører i bus langs Randersvej.


Vis stort kort

Hvad skal der så være i stedet for byhusene? Det fremgår af lokalplanen, at der gives tilladelse til to kombinerede bolig- og erhvervsprojekter i de tre delområder, lokalplanen opererer med. Fælles for begge projekter er det arkitektoniske udtryk (Tegnet af C. F. Møller), grønne hustage, tagterrasser og der gives kun tilladelse til erhverv i stueetagen, men etagetallet og bygningshøjden varierer til gengæld.

Delområde I

Delområde I er beliggende ved Egegade, og som det kan ses af visualiseringen herunder, bygges der blot i tre etager. Man kunne med fordel have valgt, at lade bygningskroppen stige i etagetal mod Stjernepladsen (To etager mod fire etager) for at balancere overgangen fra et butiksområde i blot stuetage til Stjernepladsens højere bebyggelse. Tre etager er under alle omstændigheder for lidt. Der bygges maksimalt 2.500 kvm.

Delområde II
Delområde II er beliggende ved Skovvangsvej, og med denne bebyggelse får Randersvej et projekt, der er værdig set i forhold til etagetallet. Projektet – som også vil rumme en parkeringskælder – er opdelt i tre bygninger med varierende etagetal fra tre til fem etager og med støjskærme mellem bygningerne. Der bygges maksimalt 3.800 kvm.  Lokalplanen har åbnet mulighed for to forskellige projekter i delområde II, alt afhængig af hvorvidt motorcykelforhandleren Brdr. Sejr ville vælge at fraflytte deres eksisterende lokaler. Det har de ikke valgt at gøre, hvorfor de tre vertikalt rettede bygninger i planen neden under ikke opføres.

Delområde III
Delområde III omfatter selve busbaneudvidelsen og andre vejforhold langs Randersvej. De eneste to ændringer af betydning er drabet af den prægtige blodbøg, og erstatningen af jordvolden mellem Skovvangsvej 22-26 A og Randersvej med en ny og mere almindelig støjafskærmning. Koncept for ny støjafskærmning.

Artikler:

Nu er det bulldozerens tur af Århus Stiftstidende

Dokument:

Lokalplan 852

Giv kommentar