IKEA har længe villet udvide deres varehus i Århus, men spørgsmålet har ind til nu været om det skulle ske ved et nybyggeri eller blot en udvidelse. Det fremgår nu af kommunens sagsbehandling, at den nuværende IKEA skal nedrives for at give plads til et helt nyt varehus på 35.000 kvm. Det nuværende varehus har 14.000 kvm. og yderligere 5.000 kvm. lager på en nærliggende grund. De to faciliteter samles og en parkeringskælder i 1-2 etager integreres samtidig også i den fælles bygning. Debathæftet som er frigivet til denne indledende offentlighedsfase lægger op til, at varehuset bygges i to etager og maksimalt 23,5 m.

Byggeriet af et nyt varehus er muligt, da det bygges ved siden af det eksisterende, hvorefter det nedrives for at give plads til parkeringspladser. Vi kommer dermed ikke på noget tidspunkt til at stå uden en IKEA i Århus. Hvilken salighed!

Udvidelsen af IKEA er nødvendig for at fastholde den regionale betydning, som varehuset har, set i lyset af åbningen af IKEA-varehuse i både Odense og Aalborg. Det er meningen IKEA i Århus stadig skal tiltrække kunder fra et stort opland, og under de nuværende forhold er varehuset ikke styrket i forhold til Odense og Aalborg, snarere tværtimod da varehusene i Odense og Aalborg begge er over 30.000 kvm.

Kommunen afholder til d. 15. december en art offentlig høring i tilknytning til det forberedende arbejde med kommuneplantillæg, VVM-undersøgelse og lokalplan, som er næste skridt i processen efter denne første debatrunde. Sidste led i processen er Byrådets vedtagelse, som forventes at kunne ske til efterår/vinter 2011.

Dokument:

Debathæfte til den kommunale planlægning

Artikler:

– Ikea vil være størst af Århus Stiftstidende
Ikea i Århus skal rives ned af JP Århus
Ikea vil nedrive Skejby-varehus af Building Supply

Link:

Kommunens side om det ny IKEA varehus

Giv kommentar