Regeringen har i dag sammen med Folketingets politiske partier (Bortset fra Enhedslisten) vedtaget aftalen “Bedre mobilitet”, der udmønter 1,6 mia. kr. til konkrete infrastrukturprojekter. Midlerne hentes fra den overordnede aftale “Grøn transportpolitik” fra januar 2009.

Her er hvad aftalen betyder for Århus:

  • 2,0 mio. kr. fordeles til projektet Århus Cykelby.
  • 22,1 mio. kr. fordeles til nye østvendte ramper i skæringen mellem Høgemosevej og Djurslandsmotorvejen. Hinnerup-Søften får dermed deres manglende tilslutningsanlæg.
  • 2,0 mio. kr. fordeles til en “analyse af mulighederne for forbedring af jernbanekapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H”.
  • 2,0 mio. kr. fordeles til en forundersøgelse af Djurslandsmotorvejens fortsættelse til Aarhus Lufthavn. Meget interessant nyhed!
  • 200 mio. kr. fordeles til letbanens 1. etape. Dermed tilfører staten ekstra midler til letbanens 1. etape, så det samlede beløb bliver 700 millioner kroner. Samtidig er transportministerens tilsagn om at indgå i et fælles anlægsselskab blevet politisk besluttet.

Hvad der kan have interesse for Århus:

  • 2,0 mio. kr. fordeles til en “forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn.”

Dokument:

Den politiske aftale “Bedre mobilitet

Artikler:

Djurslandmotorvejen får nye kørselsramper af JP Århus
Lettere adgang fra Hinnerup til Djursland af Århus Stiftstidende
Århus får letbane af DR
Pengene på plads til letbanen af Århus Stiftstidende
Staten giver 200 mio. kr. ekstra til letbanen af Århus Kommune

Giv kommentar