Friske befolkningstal for kommunerne i tredje kvartal er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik. Som det også er hændt de foregående år, er befolkningstilvæksten i tredje kvartal eksploderet på baggrund af studiesøgningen til de mange uddannelsesinstitutioner i Århus Kommune. Befolkningstilvæksten fra andet kvartal i år til tredje kvartal er på 3.854 personer eller 1,2%, og det fra et udgangspunkt på minus 320 personer fra første kvartal til andet kvartal i år. Vi er dermed nu 310.653 indbyggere i Århus Kommune, og jeg havde sådan set også forestillet mig, tallet ville nå over 310.000 i tredje kvartal ikke mindst som følge af Aarhus Universitets store optag. Jeg var selv en del af tallene i tredje kvartal 2008.

Det er altid spændende at se både historiske og nye befolkningstal, så jeg kan varmt anbefale at gå ind på Statistikbanken(.dk) og sammenligne befolkningstal for de forskellige byer i Danmark, hvormed man også vil finde ud af, at Århus halter gudsjammerligt meget efter København på de rene indbyggertal, men Århus distancerer sig til gengæld markant fra alle andre byer i Danmark inkl. Danmarks andre universitetsbyer. Ser man på den procentvise stigning i perioden fjerde kvartal 2007 (2008M01) og tredje kvartal 2010, så er København Kommunes (Inkl. Frederiksberg Kommune) befolkning vokset med 5,5%, Århus med 4% og en by som Aalborg med 1,7%. Set i det lys klarer Århus det tilfredsstillende godt, men mon ikke de næste års kæmpebyggerier på De Bynære Havnearealer accelererer væksten i Århus yderligere. For historiske indbyggertal henviser jeg til Dansk Center for Byhistorie.

Folketal efter område og tid
2008M01 2008M04 2008M07 2008M10 2009M01 2009M04 2009M07 2009M10 2010M01 2010M04 2010M07 2010M10
Århus 298 538 298 710 298 501 302 080 302 618 303 218 303 107 307 000 306 650 307 119 306 799 310 653

Kilde: Danmarks Statistik

6 kommentarer

Asbjørn Skødt på 11. januar 2011  · 

Det er jeg klar over, hvorfor jeg også konsekvent bruger ordet kommune i mit indlæg.

At se på Aarhus Kommunes indbyggertal er dog meget relevant i kraft af, kommunen netop karakteriseres ved en høj urbaniseringsgrad i ét sammenhængende bysystem. Aarhus Kommunes indbyggertal giver efter min mening et mere reelt billede på antallet af indbyggere, ligesom Københavns Kommunes indbyggertal ikke giver et reelt billede på hvor mange, der bor i byen København eller rettere Storkøbenhavn. Et andet eksempel hvor kommunens indbyggertal ikke kan tages til indtægt for en bys indbyggertal er Ikast-Brande Kommune, der rummer de uafhængige byer: Ikast, Brande og Nørre Snede. Dette illustrerer netop din pointe.

Jeg ville selvfølgelig også gerne benytte byernes indbyggertal fra Danmarks Statistik, men der foretages desværre ikke kvartalsvise opgørelser, hvorfor jeg mener, man sagtens kan bruge kommunernes kvartalsvise indbyggertal, så længe man er bevidst om, hvad de fortæller, og hvornår en vækst ikke kan tildeles en bestemt by.

Giv kommentar