Rektor Laurits B. Holm-Nielsen afholdt i dag et medarbejdermøde, der blev transmitteret live fra Aulaen via Aarhus Universitets medarbejderportal. Hans oplæg drejede sig om Den faglige udviklingsproces (Som AU kalder fusionsarbejdet), og han kom herunder også ind på de fysiske rammer for universitetet. Nedenstående oversigt viser, hvad der vel kan kaldes, “Den fysiske udviklingsproces” i Århus:

Kilde: Lauritz B. Holm-Nielsen

Der medfølger ikke en signaturforklaring til ovenstående masterplan i rektorens diaspræsentation eller mundtlige oplæg, så de nøjagtige betydninger af farverne kan jeg ikke gengive, men her er min antagelse:

Blå = Eksisterende universitetsbygninger.

Lilla = Igangværende universitetsbyggerier (Bortset fra bygingerne i det øverste ventsre hjørne i Katrinebjerg).

Turkis = Bygninger ejet af AU men ikke anvendt direkte til uddannelses- eller forskningsformål.

Gul = Fremtidige universitetsbygninger som i øjeblikket ikke er ejet af eller tilknyttet AU.

Grøn = Fremtidige universitetsbygninger på en grund ejet af AU.

Grøn skraveret = Grunde ejet af AU…. Eksisterende lokalplan ikke fuldt udnyttet?

Rød skraveret = Grunde ejet af AU…. Behov for udarbejdelse af ny lokalplan?

Det interessante og nye i oversigten er de grønne bygninger i universitetsparken. De viser helt konkret, hvad der skal bygges inden for en overskuelig fremtid. I oplægget nævner Lauritz B. Holm-Nielsen bl.a. også, at AU har behov for en årlig vækst på 10.000-20.000 kvm, og at alle byggeprojekter under planlægning inkl. Lille Barnow-højhuset er “kontante” og udtryk for et reelt behov.

Dokumenter:

Rektorens diaspræsentation

Visionsplan 2010-2028

Video:

Optagelse af hele rektorens oplæg

Giv kommentar