Den nye adgangsvej til Aarhus Lufthavn indvies officielt d. 3. december. Lufthavnen er i øjeblikket i gang med en reklamekampagne, der skal gøre opmærksom på den forbedrede adgang til lufthavnen som følge af Djurslandmotorvejens færdiggørelse og åbningen af den nye adgangsvej. Aarhus Lufthavn skulle efter sigende nu “blot” ligge 25 minutters kørsel fra E45. Adgangsvejen, der døbes “Ny Lufthavnsvej”, har med sine 4,5 km vejstrækning kostet 12 mio. kr.

Næste skridt i forbedringen af infrastrukturen til Aarhus Lufthavn er forlængelsen af Djurslandmotorvejen, som Folketinget netop har afsat midler til en forundersøgelse af.

Artikel:

Genvej til lufthavnen åbner af JP Århus

Jeg er blevet inviteret som en blandt flere deltagere til at holde et oplæg til det næste Pecha Kucha arrangement i Århus, der afholdes på torsdag d. 2. december kl. 20.00 på Entré Scenen. Pecha Kucha er en præsentationsform, hvor man får 20×20 sekunder til at fortælle om et emne, så det er en form med både afgrænsning og hastighed. Mit oplæg vil handle om, hvad der gør arkitektur og byudvikling fascinerende. Hvis du er interesseret i at høre mit oplæg eller møde mig, så er du selvfølgelig velkommen, da det er et åbent og gratis arrangement.

Hvad er Pecha Kucha i Århus helt nøjagtigt (Citeret fra Pecha Kucha Night Aarhus):

I mere end 300 byer verden over mødes kreative sjæle hver måned til Pecha Kucha Night for at inspirere hinanden og snuse til andres tanker og ideer. I marts 2009 kom fænomenet til Århus.

Til Pecha Kucha Night præsenterer en række deltagere 20 elementer – det kan være billeder/lydklip/preformance/digte/videoklip. De har 20 sekunder til at fortælle om hvert element.

20×20 konceptet sikrer at tilskuerne får et kort og intenst billede af hver af deltagernes projekter, ideer, tanker og produkter. Deltagerne er typisk iværksættere, designere, arkitekter, kunstnere eller musikere – folk fra vidt forskellige brancher. Fælles for alle er dog, at de brænder for det, de laver.

Alle er velkomne til at fortælle om deres projekter på 20×20 sekunder til Pecha Kucha Night.

Der er Pecha Kucha Night i Århus omtrent en gang i kvartalet. Det er gratis at komme ind og alle er velkomne.

Pecha Kucha Århus er non-profit og arrangeres af frivillige kræfter.

Link:

Pecha Kucha #7

Jeg har ikke besøgt developer Steen Mengels website i efterhånden et par måneder, men i min egenhændige og ufrugtbare research af Langelandsgadebyggeriet (Læs næste indlæg og se kommentarer) kom jeg forbi websitet, som dog viste sig at rumme en anden nyhed. Siden sidst er der blevet uploadet en skitsetegning/visualisering af et muligt boligbyggeri ved Nørreport (For enden af Høegh-Guldbergs Gade).

Den omtalte grund for enden af Høegh-Guldbergs Gade:Jeg har før set forslaget på Arkitektfirmaet Metin Aydins website (Hvor forslaget er fra juni 2008), og siden har jeg med mellemrum ærgret mig over, at grunden endnu ikke er blevet bebygget. Den er nem at overse i det daglige, da den ikke fremstår tydeligt i omgivelserne, men når man først har fået øjnene op for mulighederne, så slipper tanken ikke en. Lad os håbe Steen Mengel har succes med at udnytte grundens potentiale, også selvom jeg ikke helt er solgt på arkitekturens holdbarhed.


Vis stort kort

Tidligere indlæg:

Steen Mengel bygger som en anden Bob

Link:

Mengel Ejendomme
Arkitektfirmaet Metin Aydin

Vestas har lagt en video af deres nye hovedkvarter i Skejby på nettet:

En spændende fremstilling som tydeligvis lægger meget vægt på, hvor avanceret en bygning det nye hovedkvarter bliver i forhold til bæredygtighed og energioptimering. Ved 00:50 i videoen vises en bro af en art mellem hovedkvarteret og udviklingsafdelingen. Der har dog ikke været andre indikationer på en sådan forbindelse før denne video, og resten af videoen viser heller ikke en forbindelse mellem de to faciliteter.

Det afsløres til gengæld helt konkret i videoen, at hovedkvarteret vil stå færdig i november 2011.

Der blev taget spadestik på det kommende produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur kaldet Godsbanen torsdag d. 25. november.

Artikel:

Det første spadestik tages på Godsbanen af Århus Kommune

En ligeledes varmende nyhed i dette snevejr er nyheden om, at første spadestik på Isbjerget tages d. 1. december. Nu afventer jeg blot Bestseller-byggeriet i december/januar for dermed at lægge et besøg forbi De Bynære Havnearealer for at fotografere udviklingen.

Et nyt website for Isbjerget er kommet online: http://isbjerget.com/

Artikel:

Første spadestik på Isbjerget af Sekretariatet for De Bynære Havnearealer

Regeringen har i dag sammen med Folketingets politiske partier (Bortset fra Enhedslisten) vedtaget aftalen “Bedre mobilitet”, der udmønter 1,6 mia. kr. til konkrete infrastrukturprojekter. Midlerne hentes fra den overordnede aftale “Grøn transportpolitik” fra januar 2009.

Her er hvad aftalen betyder for Århus:

  • 2,0 mio. kr. fordeles til projektet Århus Cykelby.
  • 22,1 mio. kr. fordeles til nye østvendte ramper i skæringen mellem Høgemosevej og Djurslandsmotorvejen. Hinnerup-Søften får dermed deres manglende tilslutningsanlæg.
  • 2,0 mio. kr. fordeles til en “analyse af mulighederne for forbedring af jernbanekapaciteten og regulariteten mellem Skanderborg og Århus H”.
  • 2,0 mio. kr. fordeles til en forundersøgelse af Djurslandsmotorvejens fortsættelse til Aarhus Lufthavn. Meget interessant nyhed!
  • 200 mio. kr. fordeles til letbanens 1. etape. Dermed tilfører staten ekstra midler til letbanens 1. etape, så det samlede beløb bliver 700 millioner kroner. Samtidig er transportministerens tilsagn om at indgå i et fælles anlægsselskab blevet politisk besluttet.

Hvad der kan have interesse for Århus:

  • 2,0 mio. kr. fordeles til en “forundersøgelse af en baneforbindelse til Billund Lufthavn.”

Dokument:

Den politiske aftale “Bedre mobilitet

Artikler:

Djurslandmotorvejen får nye kørselsramper af JP Århus
Lettere adgang fra Hinnerup til Djursland af Århus Stiftstidende
Århus får letbane af DR
Pengene på plads til letbanen af Århus Stiftstidende
Staten giver 200 mio. kr. ekstra til letbanen af Århus Kommune

Søgaard Ejendomme ønsker at udvikle grunden på hjørnet af Knudrisgade og Nørrebrogade, hvorfor en ny lokalplan er sendt i offentlig høring til d. 15. december. Den tilknyttede forhøringsfolder rummer både grundplan og dimensioneringer af den kommende bebyggelse men ikke konkrete visualiseringer af bygningerne.

Lokalplanen lægger op til, at der skal bygges boliger, butikker og liberale erhverv i 6 etager ud mod Nørrebrogade, og et sundhedscenter ligeledes i 6 etager mod Knudrisgade. Bag de to bygningskroppe skal der bygges et plejecenter i 5 etager og en bygning med boliger og liberale erhverv i 3 etager.

Ejendomsselskabet bricks havde for år tilbage en plan om at opføre et 18-etagers højhus tegnet af schmidt hammer lassen på selvsamme grund. Idéen om et højhus er nu definitivt lagt i skuffen, og det er egentlig lidt en skam, da kilen langs Randersvej fra Sky Tower i nord til Light*house i syd (Med AU-højhus ved Ringgaden og Bestseller-højhus ved porten til De Bynære Havnearealer) egner sig godt til højhusbebyggelse.

Bricks skrinlagte forslag til højhus på grunden. Kilde: Århus Stiftstidende

Dokument:

Forhøringsfolder

Link:

Søgaard Ejendomme

Panum-komplekset ved Nørre Campus, Københavns Universitet, skal udvides, og i tirsdags blev det afsløret, at konsortiet bestående af bl.a. C. F. Møller har vundet konkurrencen. Højhuset får 16 etager og 60 meter i højde. C. F. Møller har ligesom schmidt hammer lassen efterhånden vundet en del konkurrencer i 2010.

Nu afventer vi  blot vores eget universitetshøjhus her i Århus, der forventes at stå færdig i 2015 med en højde på ca. 100 meter. Ind til da må vi “nøjes” med Statsbibliotekets bogtårn.

Artikel:

Forskertårn og bypark i hjertet af København af C. F. Møller

Arbejdet med den niveaudelte overskæring ved Grenåvej forventes at stå færdig d. 15. december, hvormed bilisterne på Grenåvej for fremtiden slipper for at holde ved passerende tog. Dette arbejde sker i forberedelse af Grenaabanen til fremtidig letbanebrug.

Fra december får Grenaabanen samtidig også nye togsæt i form af Desiro-tog leveret af Siemens. Togsættene erstatter de op til 32 år gamle MR-4 tog. De vil være i drift på Grenaabanen ind til letbanens tog erstatter dem, hvorefter Desiro-togene får anden anvendelse på DSB’s skinnenet. Foreløbig er der ikke midler til samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen, men regionspolitikerne skulle efter sigende arbejde på sagen.

Artikel:

Grenåbanens bro og nye tog på skinner af Århus Stiftstidende

IKEA har længe villet udvide deres varehus i Århus, men spørgsmålet har ind til nu været om det skulle ske ved et nybyggeri eller blot en udvidelse. Det fremgår nu af kommunens sagsbehandling, at den nuværende IKEA skal nedrives for at give plads til et helt nyt varehus på 35.000 kvm. Det nuværende varehus har 14.000 kvm. og yderligere 5.000 kvm. lager på en nærliggende grund. De to faciliteter samles og en parkeringskælder i 1-2 etager integreres samtidig også i den fælles bygning. Debathæftet som er frigivet til denne indledende offentlighedsfase lægger op til, at varehuset bygges i to etager og maksimalt 23,5 m.

Byggeriet af et nyt varehus er muligt, da det bygges ved siden af det eksisterende, hvorefter det nedrives for at give plads til parkeringspladser. Vi kommer dermed ikke på noget tidspunkt til at stå uden en IKEA i Århus. Hvilken salighed!

Udvidelsen af IKEA er nødvendig for at fastholde den regionale betydning, som varehuset har, set i lyset af åbningen af IKEA-varehuse i både Odense og Aalborg. Det er meningen IKEA i Århus stadig skal tiltrække kunder fra et stort opland, og under de nuværende forhold er varehuset ikke styrket i forhold til Odense og Aalborg, snarere tværtimod da varehusene i Odense og Aalborg begge er over 30.000 kvm.

Kommunen afholder til d. 15. december en art offentlig høring i tilknytning til det forberedende arbejde med kommuneplantillæg, VVM-undersøgelse og lokalplan, som er næste skridt i processen efter denne første debatrunde. Sidste led i processen er Byrådets vedtagelse, som forventes at kunne ske til efterår/vinter 2011.

Dokument:

Debathæfte til den kommunale planlægning

Artikler:

– Ikea vil være størst af Århus Stiftstidende
Ikea i Århus skal rives ned af JP Århus
Ikea vil nedrive Skejby-varehus af Building Supply

Link:

Kommunens side om det ny IKEA varehus