DSB ønsker at flytte sine sidste aktiviteter fra det gamle centralværksted i Værkmestergade til Sonnesgade (DSB vil stadig have værkstedsfaciliteter på Augustenborggade). En tankbybgning, garage og tre olietanke vil blive nedrevet i Sonnesgade for at give plads til den nye bygning, som vil tilføje 3.770 kvm og udvide det samlede etageareal for området til 26.930 kvm. Det forventes, Byrådet vil vedtage byggeriet uden en ny lokalplan for grunden på byrådsmødet i næste uge onsdag d. 27, og det på trods af indsigelser fra naboer om bl.a. øget partikelforurening. Det er klart, naboerne kun har en interesse i deres ejendomsværdi end i stedet at udvise godt naboskab til en problemfri virksomhed, der betyder beskæftigelse og ikke mindst er centralværkstedet vigtig for Århus’ position som hub for togtrafikken i Jylland.


Argument 1: Øget partikelforurening fra dieseltogene

Lad os kigge nærmere på de argumenter, der har været fremført under nabohøringen.

Værkstedet i Værkmestergade reparerer bogier dvs. undervogne. Som det foregår nu transporteres bogierne med lastbil mellem de to værksteder, og dermed skal alle togene alligevel forbi Sonnesgade, så bogien kan blive afkoblet og transporteret til Værkmestergade. Det nye byggeri vil derfor ikke betyde øget togtrafik men tværtimod mindre lastbiltrafik.

Argument 2: Udsigten forstyrres
Hvilken udsigt? Den nye to-etagers bygning kommer til at erstatte tre olietanke, som er markant højere end den nye bygning. Det eksisterende værksted i Sonnesgade er i forvejen bygget i to etager. Olietankene kan ses til venstre:


Vis stort kort

Argument 3: Bygningen strider med kommuneplanen

Kommunen svarer:

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-4. Den bestående virksomhed er klassificeret som en klasse 6 virksomhed. Kommuneplanens rammebestemmelse er imidlertid ikke til hinder for udvidelse af en virksomhed, der allerede er etableret i rammeområdet.

og

Under henvisning til at det projekterede byggeri hverken med hensyn til etageantal, bygningshøjde eller etageareal strider mod kommuneplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang, indstilles det, at projektet godkendes, dog således at det forudsættes, at der opnås den fornødne miljøgodkendelse af virksomheden.

Argument 4: En skorsten på 25 meter og beskyttelsesafstande

Den nye skorsten har til formål at fjerne dampe fra malerkabinen. Ikke langt fra Sonnesgade ligger det nedlagte Ceres-bryggeri, hvor der har stået en skorsten op til 2009, og det på trods af kulturattraktionen Den Gamle By og boliger som naboer. Skorstenen ville stadig have været i brug i dag, hvis Royal Unibrew ikke havde valgt at lukke bryggeriet.

Ydermere argumenteres det, at beskyttelsesafstanden mellem virksomheder i klassifikation 6 og boliger ikke bliver overholdt, men så burde beboerne tage et kig på værkstedets nuværende placering i Værkmestergade, som er lige så tæt på boliger men i et mere urbant miljø. Ikke mindst med det kommende Comwell-hotel som nabo.

Værkstedet i Værkmestergade bliver som følge af udflytningen fri til byudvikling, og jeg har hørt “rygter” om, at der kan være et 16-etagers bolig- og erhvervshøjhus på vej, så vi dermed får tre højhuse i Værkmestergade, og vi kan måske ligefrem begynde at bruge ordet højhusklynge om området. Jeg ser frem til, at Værkmestergade bliver yderligere byudviklet, og at banegraven får en tættere bebyggelse med det nye værksted. Jo mere urban sceneriet ind mod hovedbanegården er, jo større en fornøjelse er det at køre med tog på strækningen.

Dokumenter:

Resume af Sag 7 under dagsordenen for byrådsmødet d. 27. oktober

Artikler:

Vrede borgere kræver svar fra Laura Hay af JP Århus

Nyt værksted til DSB af JP Århus

8 kommentarer

Mikael Lyk Madsen på 25. oktober 2010  · 

Det lyder ellers spændende med det højhus. En sådan lille højhusklynge ville være super, og der findes vel næppe noget sted i indre Århus der ville passe bedre.

Glæder mig til at høre nærmere om projektet. 🙂

Mvh,
Mikael

Anonym på 11. december 2010  · 

er det nyt om dette "rygte-højhus", nu hvor det andet steds fremgår, at Comwell-folkene er på trapperne med en LP-ansøging?

Asbjørn Skødt på 11. december 2010  · 

Nej, intet nyt. DSB har jo også først lige fået godkendt deres udvidelse i Sonnesgade.

Giv kommentar