Kilde: Rådgivergruppen DNU

Ekstra Bladet bringer i dag nyheden om, at Region Midtjylland har spildt 250 mio. kroner på rådgivning til DNU-byggeriet, hvilket ikke stemmer overens med virkeligheden. Altså når Region Midtjylland får at vide, de modtager ca. 3 mia. kroner mindre til DNU, så begynder de jo ikke forfra med at projektere DNU i stedet tilpasser de den eksisterende rådgivning til det mindre beløb. Det kan enhver sige sig selv, men det typiske er jo at Ekstra Bladet og BT mangler denne normale kognitive funktion. Så de 250 mio. kroner der øjensynligt er spildt på rådgivning er altså i en verden uden tabloidaviser kun 25 mio. kroner.  Regionsrådsformand Bent Hansens udlægning af situationen:

Rådgivningsudgifter er ikke spildt

Rådgivningsudgifterne kommer Det Nye Universitetshospital i Skejby til gode. Hospitalet bliver mindre end først planlagt, men langt størstedelen rådgivningen indgår i det projekt, som nu er tegnet. 

– Ekstra Bladet citerer mig i dag for, at Region Midtjylland har brugt flere end 200 mio. kr. på at lave en byggeplan til ingen verdens nytte. Det har intet på sig. Vi får god nytte af langt den største del af de udgifter, vi har haft til planlægning, siger Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Det er fx arbejdet vedr. helhedsplan, skitseprojekt, typiseret byggeri, byggemodning, myndighedsgodkendelse, standardrum, der fortsat kommer projektet til gode.

Reduktionerne i projektet har medført et forbrug på rådgivere i størrelsesordenen ca. 25 mio. kr., som kan betragtes som spildt. Dette spild medfører, at der sker reduktioner i projektet, men har intet at gøre med driften af hospitalerne i regionen, og medfører derfor ikke, at der sker fyringer af personale på hospitalerne.

Ekstra Bladets artikel nævner, at to medlemmer af projektledelsen er blevet fyret. Det er ikke korrekt. Det er i sommer sket en udskiftning i projektledelsen, idet den ene er gået på pension, mens den andet fortsat er tilknyttet projektet.

– Det sygehus, vi får, er i høj grad et sygehus, som det vi hidtil har planlagt. Det bliver ikke så stort som håbet, og på nogle områder bliver vi også nødt til at vælge løsninger, som ikke er så gode som det oprindeligt planlagte. F.eks. ved at der ikke er midler til en forsyningsby tæt på sygehuset, og her skal vi så finde en anden måde at gøre tingene på, siger Bent Hansen.

Dermed ikke sagt at DNU ikke vil blive en byggeskandale, for det vil projektet. Ekstra Bladet var bare for tidligt ude og på et usandt grundlag.

Artikler:

Pengene er ikke spildt af Region Midtjylland

Kvart milliard spildt i ny sygehusskandale af Ekstra Bladet

Giv kommentar