Tidligere partner og leder af konkurrenceafdelingen i 3XN’s nedlagte Århus-afdeling Tommy Bruun skiftede i september til Sahl Arkitekter med kontor i Sønderhøj. Han har bl.a. stået bag Ørestad Gymnasium og Tangen Videregående Skole i Norge for 3XN. Sahl Arkitekter vil i fremtiden nu også satse på konkurrenceforslag.

Jeg har før skrevet om Michael Kruse, ligeledes partner og leder af konkurrenceafdelingen i 3XN’s århusianske afdeling, der skiftede til C.F. Møller som følge af lukningen. Der er nu tre partnere tilbage i 3XN, og det virker efterhånden mere som ejeren Kim Herforth Nielsens personlige beslutning snarere end en strategisk prioritering af tegnestuens fremtid.

Det skal også nævnes, Sahl Arkitekter fik for nogle måneder siden et nyt website fuldstændig baseret på Flash. Det er ikke muligt at linke til nyheder, billeder eller individuelle projekter. Flot ser den ud men brugervenlig er den bestemt ikke. Sahls konkurrenceforslag til Agro Food Park kan bl.a. ses på websitet.

Links:

Sahl Arkitekter

3XN

H&M har gjort sit indtog i byen med en såkaldt flagship store, hvor konceptet er, at butikken indeholder alle tøjmærkets koncepter. Den nye H&M butik er åbnet i Clemensborg, hvor Sinnerup tidligere havde alle butikskvadratmeter, men nu må dele med både H&M og tøjmærket Monki af ligeledes svensk afstamning. Butikkerne er gjort mulige ved den netop overståede udvidelse af Sankt Clemens Bro. Personligt havde jeg håbet på, der åbnede en café i Monki’s lejemål for at skabe liv på broen.

Det kan umuligt hjælpe på Sinnerups selvfølelse, at de skal dele Clemensborg med andre butikker, og at H&M har overtaget hovedindgangen. H&M-butikken har dog ikke mærket Cos i sit sortiment, hvilket vel strider med konceptet, men tøjmærket er nu for første gang kommet til Århus i en selvstændig butik i den nyrenoverede bygning Store Torv 3. Butikken har fået en helt ny facade. Meget stramt, “pænt” og ikke mindst kedeligt men i det mindste en forbedring af den gamle og deciderede grimme halvfjerdserfacade:

Tidligere indlæg:

Store Torv 3 får ny facade

– Billede: Sankt Clemens Bro

Flere højhuse er åbenbart i støbeskeen, omend dette lyder lidt som et fantastprojekt i mine ører. Et fransk firma har udvist interesse for at opføre et højhus på 28 etager ved hjørnet af Åby Ringvej og Edwin Rahrs Vej. I toppen skal der være en roterende restaurant, ligesom Sky Tower i Skejby også har en udsigtsrestaurant i støbeskeen. Direktøren for Brabrand Boligforening udtaler:

“Det er det sidste ledige areal langs ringvejen. Området ligger højt i forvejen, så man vil få en formidabel udsigt.”

Nyheden om et muligt højhus skal sådan set ikke stjæle lyset fra den egentlige nyhed, som er Brabrand Boligforenings plan om at sælge jorden langs Ringvejen ved Gellerupparken. Jorden forventes at kunne indbringe boligforeningen ca. 242 mio. kr., der skal bruges på realiseringen af helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Dette er gjort muligt ved regeringens just fremlagte ghettoplan, der vil ændre lovgivningen så boligforeningers jordsalg ikke tilfalder Landsbyggefonden, hvis de kan anvendes på en helhedsplan.

Det vil være umådeligt positivt, hvis jorden langs Ringvejen bliver solgt til byudvikling, så området får et mere urbant udtryk. Jeg har selv boet i Digterparken på den modsatte side af Ringvejen, og det grønne område er med til at adskille byen med Gellerupparken i stedet for at integrere.

Artikel:

Jordsalg kan finansiere helhedsplan af JP Århus

Agro Food Park i Skejby skal udvides i løbet af de kommende år, og Kjaer & Richter meddeler, de har vundet første etape af denne udvidelse. Der er tale om en “innovationsbygning”, der skal rumme kontorer til virksomheder i fødevare- og landbrugssektoren.

Tak for tippet, Jeppe.

Link:

Kjaer & Richter

Jep. I læste rigtigt. Light*house projektet er nu på rette spor til at blive realiseret i løbet af de kommende år. På onsdag i næste uge begynder byggeriet af projektets første etape, som dog ikke er den oprindelige 1. etape, da projektet nu er blevet opdelt i tre etaper i stedet for to. Første etape indeholder bygningerne I og G, som er henholdsvis 8.400 kvm med 85 lejligheder, 4 byhuse, erhvervslejemål og parkeringskælder af Havneinvest Århus ApS og 5.000 kvm almene boliger af boligforeningen AAB. Hoteldelen som hidtidig har været en del af første etape er nu på grund af mangel på lejer en selvstændig bygning L i anden etape. Tredje etape er bygningerne H og T, der er højhuset på 142 m og en sidebygning. Så højhuset er altså ikke skåret væk.

Havneinvest Århus Aps består af de to firmaer Norcap A/S og CBH ApS. Norcap er et ejendomsselskab med base i København og den århusianske gren forvaltes af partner Rune Kilden. Selskabet er dannet af tidligere Keops-folk, der blev solgt til islandske Stodir i 2007 og efterfølgende sammenlagt under navnet Landic Property. Det er derfor de originale projektmagere, som nu igen står bag Light*house. CBH Aps er ejet af ejendomsinvestoren Claus Hommelhoff, hvis kapital er den overvejende grund til at Light*House projektet er reddet.

Jeg nævnte i et tidligere indlæg, at de mange hotelprojekter i Århus er i indbyrdes konkurrence med hinanden om at blive realiseret, da der ikke er et tilstrækkelig stort marked til dem alle, og det ses tydeligt ved at Havneinvest Århus ikke har kunnet finde en lejer til  hotellet endnu. Comwell var ellers lejer, men på grund af de økonomiske problemer i Light*house har de valgt at følge en alternativ plan med KPC-højhuset i Værkmestergade. Der er altså tale om indbyrdes kannibalisering.

Glædeligt er det at se et nyt website for Light*house online som følge af nyheden, og der føles nu for alvor mere liv omkring projektet. Grundplaner, projektets historie, galleri, film, konsortier o.l. kan alt sammen læses og ses på websitet. MT Højgaard er bl.a. blevet valgt som entreprenør på første etape, der skal stå færdig i 2012.

Det her er i sandhed en god lørdag, og jeg har flere nyheder at skrive om, når jeg kommer hjem fra byen senere i dag.

Artikler:

Så er der gang i havne-byggeri af JP Århus

Links:

Light*house

Norcap

AAB

3XN

UNStudio

MT Højgaard

Byrådet har i dag vedtaget lokalplanen med nr. 876, der rummer grunden for Multimediehuset, frilægningen af det sidste stykke af åen og havneparken mod Navitas Park. Både lokalplan, finansiering og entrepriser er dermed på plads for projektet, der vil begynde efter nytår og stå færdig engang i 2015.

Dokument:

Lokalplan 876

Link:

Multimediehuset

Entreprenør- og ejendomsselskabet Buus Totalbyg fra Bjerringbro ønsker at opføre otte boliger á to familier i Åbyhøj nærmere bestemt Bakke Allé. Lokalplanen for grunden er i øjeblikket under behandling af kommunen, og afventer Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse d. 1/12. Den nye lokalplan bryder ikke med rammerne for den omkringliggende villabebyggelse, da boligerne også bliver opført i to etager, så vi kan formentlig se frem til, at lokalplanen bliver vedtaget smertefrit. Boligerne er tegnet af KPF Arkitekter med afdeling i Århus (Beliggende på 9. sal i KPMG-huset).

Grunden har tidligere og højst besynderligt rummet en billosseplads midt i et villakvarter:

Kommunen har besluttet at bevilge 34,7 mio. kr. til en renovering og udbygning af Kragelundskolen i Højbjerg. Renoveringen vil omfatte 1.585 kvm med bl.a. fokus på energioptimering, og tilbygningen vil tilføje 1.800 kvm i energiklasse 1. Hele herligheden er tegnet af gpp arkitekter bosiddende i Grønnegade, udføres af entreprenøren Juul & Nielsen og forventes at stå færdig i sommer 2012.

Tilbygningen inkluderer:

 • 10 fælleslokaler (der fragår 4 eksisterende klasselokaler)
 • 4 grupperum
 • 1 fysiklokale
 • AKT og sprogcenter
 • Kontor til pædagogisk læringscenter
 • Kantine
 • Hovedindgang

Renoveringen inkluderer:

 • Tekstilværksted
 • Hjemkundskabslokale
 • Musiklokale inkl. øverum
 • 10 fleksible undervisningslokaler (Klasselokaler med mulighed for sammenlægning)
 • Toiletter
 • Aktivering af eksisterende gangarealer til ”børnearealer”
 • Personalerum inkl. køkken, lærerforberedelse mv.
 • Administrative faciliteter inkl. Sekretærfunktion
 • Mødelokaler og samtalerum
 • Sundhedsfaglige funktioner
 • Drengeomklædningsrum

Artikler:

34,7 millioner kr. til modernisering af Kragelundskolen af Århus Kommune

Århus moderniserer skole for 34,7 mio. kr. af Building Supply

Links:

Prospekt

gpp arkitekter

DSB ønsker at flytte sine sidste aktiviteter fra det gamle centralværksted i Værkmestergade til Sonnesgade (DSB vil stadig have værkstedsfaciliteter på Augustenborggade). En tankbybgning, garage og tre olietanke vil blive nedrevet i Sonnesgade for at give plads til den nye bygning, som vil tilføje 3.770 kvm og udvide det samlede etageareal for området til 26.930 kvm. Det forventes, Byrådet vil vedtage byggeriet uden en ny lokalplan for grunden på byrådsmødet i næste uge onsdag d. 27, og det på trods af indsigelser fra naboer om bl.a. øget partikelforurening. Det er klart, naboerne kun har en interesse i deres ejendomsværdi end i stedet at udvise godt naboskab til en problemfri virksomhed, der betyder beskæftigelse og ikke mindst er centralværkstedet vigtig for Århus’ position som hub for togtrafikken i Jylland.


Argument 1: Øget partikelforurening fra dieseltogene

Lad os kigge nærmere på de argumenter, der har været fremført under nabohøringen.

Værkstedet i Værkmestergade reparerer bogier dvs. undervogne. Som det foregår nu transporteres bogierne med lastbil mellem de to værksteder, og dermed skal alle togene alligevel forbi Sonnesgade, så bogien kan blive afkoblet og transporteret til Værkmestergade. Det nye byggeri vil derfor ikke betyde øget togtrafik men tværtimod mindre lastbiltrafik.

Argument 2: Udsigten forstyrres
Hvilken udsigt? Den nye to-etagers bygning kommer til at erstatte tre olietanke, som er markant højere end den nye bygning. Det eksisterende værksted i Sonnesgade er i forvejen bygget i to etager. Olietankene kan ses til venstre:


Vis stort kort

Argument 3: Bygningen strider med kommuneplanen

Kommunen svarer:

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-4. Den bestående virksomhed er klassificeret som en klasse 6 virksomhed. Kommuneplanens rammebestemmelse er imidlertid ikke til hinder for udvidelse af en virksomhed, der allerede er etableret i rammeområdet.

og

Under henvisning til at det projekterede byggeri hverken med hensyn til etageantal, bygningshøjde eller etageareal strider mod kommuneplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang, indstilles det, at projektet godkendes, dog således at det forudsættes, at der opnås den fornødne miljøgodkendelse af virksomheden.

Argument 4: En skorsten på 25 meter og beskyttelsesafstande

Den nye skorsten har til formål at fjerne dampe fra malerkabinen. Ikke langt fra Sonnesgade ligger det nedlagte Ceres-bryggeri, hvor der har stået en skorsten op til 2009, og det på trods af kulturattraktionen Den Gamle By og boliger som naboer. Skorstenen ville stadig have været i brug i dag, hvis Royal Unibrew ikke havde valgt at lukke bryggeriet.

Ydermere argumenteres det, at beskyttelsesafstanden mellem virksomheder i klassifikation 6 og boliger ikke bliver overholdt, men så burde beboerne tage et kig på værkstedets nuværende placering i Værkmestergade, som er lige så tæt på boliger men i et mere urbant miljø. Ikke mindst med det kommende Comwell-hotel som nabo.

Værkstedet i Værkmestergade bliver som følge af udflytningen fri til byudvikling, og jeg har hørt “rygter” om, at der kan være et 16-etagers bolig- og erhvervshøjhus på vej, så vi dermed får tre højhuse i Værkmestergade, og vi kan måske ligefrem begynde at bruge ordet højhusklynge om området. Jeg ser frem til, at Værkmestergade bliver yderligere byudviklet, og at banegraven får en tættere bebyggelse med det nye værksted. Jo mere urban sceneriet ind mod hovedbanegården er, jo større en fornøjelse er det at køre med tog på strækningen.

Dokumenter:

Resume af Sag 7 under dagsordenen for byrådsmødet d. 27. oktober

Artikler:

Vrede borgere kræver svar fra Laura Hay af JP Århus

Nyt værksted til DSB af JP Århus

Lokalplanen for videns- og uddannelsesbastionen Navitas Park på De Bynære Havnearealer er fra i går blevet fremlagt offentligt ind til d. 15. december.

Dokument:

Lokalplanforslag 894