Søndag fra kl. 10.00-15.00. Det 12 m dybe spildevandsdepot under jorden skal opsamle spilde- og regnvand og opbevare det, når renseanlægget ved Marselisborg opererer ved fuld kapacitet. Som det er nu flyder spildevandet ud i åen og bugten og forurener dermed vandmiljøet ved kraftige regnskyl. Spildevandsdepoterne er af den grund også forberedende arbejde til fremtidens klimaforandrede vejr.

Andre spilde- og regnvandsdepoter er også under opførelse bl.a. på havnen ved siden af Pakhus 27, og anlæggene løber i alt op i 300 mio. kr., for at vi fra 2014 kan få renere badevand og generelt et bedre vandmiljø. Depotet ved Carl Blochs Gade har været meget lang tid undervejs efterhånden, så det er glædeligt endelig at få nyheden, om at det står færdigt.

Artikel:

Åbent hus i byens nye spildevands-lager af Århus Stiftstidende

Giv kommentar