Som jeg skrev i mit indlæg d. 19. august om Vejdirektoratets økonomiundersøgelse relaterende til udvidelsen af rute 26 mellem Århus-Viborg, og hvordan næste skridt i processen er en VVM-undersøgelse af etape 1 og 6, så er det nu efterfølgende blevet besluttet fra politisk side at gå videre med netop en VVM-undersøgelse. Den vil koste 25 mio. kr., og først når den er færdig om et år, vil processen kunne fortsætte.

Artikel:

Motorvejs-VVM sat i gang af Århus Stiftstidende

Repræsentanter for Vejdirektoratet har holdt et møde med 10 af de beboere, der vil blive berørt som følge af økonomiundersøgelsens linjeføring. De var utrygge ved perspektiverne for en kommende motorvej, men har nu fået at vide af Vejdirektoratet, at økonomiundersøgelsens linjeføring kun er en blandt flere mulige, som der arbejdes med. Beboerne gav i samme ombæring også deres forslag til en motorvejslinjeføring. Et af problempunkterne er, at det ser ud til at blive nødvendigt at etablere et nyt motorvejskryds i stedet for at benytte den eksisterende ved Viborgvej og E45.

Artikel:

Nyt håb hos motorvejsnaboer af JP Århus

Giv kommentar