Bymuseets eksisterende bygninger fra 2005. Kilde: VisitAarhus

Kommunen har fået udarbejdet en ny rapport, der forholder sig til mulighederne for et nyt bymuseum og oprettelsen af et stadsarkiv. Rapporten indeholder tre forslag til en ny placering for Bymuseet: Den Gamle By, Moesgaard Museum eller Multimediehuset. Muligheden for at bibeholde den eksisterende bygning i Carl Blochs Gade er stadig tilstede men ikke særlig sandsynlig. Det er på trods af, bygningen blot er fra 2005.

Der har længe været tale om begge dele, så det er selvfølgelig glædeligt, der tages stilling, og særligt perspektiverne for et stadsarkiv, har faglig interesse for mig. Århus er den eneste større, danske by, som ikke har eget stadsarkiv. Af de tre nye placeringer finder jeg Multimediehuset den bedste løsning, da Den Gamle By og Moesgaard Museum har helt klare og selvstændige profiler. Samlingen af hovedbibliotek, borgerservice, stadsarkiv og bymuseum ville profilmæssigt passe sammen, og bidrage med Multimediehusets mål om at servicere byens borgere. Personligt hælder jeg dog til en helt fjerde løsning nemlig oprettelsen af et nyt By- og Havnemuseum på De Bynære Havnearaler. Der eksisterer allerede et søfartsmuseum på havnen, Aarhus Søfarts Museum, som ville være den ideelle samarbejdspartner for et nyt, større og mere spændende museumsprojekt. At fortælle havnens historie sammen med byens er uhyre oplagt, da byens udvikling ikke kan frakobles havnens udvikling. Realistisk set så er der dog ikke penge til et sådant initiativ i øjeblikket, men et museum ville bidrage med liv på De Bynære Havnearealer, nu hvor en række af projekterne er boliger. Vi ved af erfaring fra København og stort set alle andre havneomdannelsesprojekter i Danmark, at rene boligområder skaber døde miljøer på en havn.

Inden nytår skal kulturrådmand Marc Perera Christensen give sin indstilling om Bymuseets fremtid til byrådet.

[update d. 17-09-2010 kl. 10.30] Med vedtagelsen af budgettet for 2011-2014 i dag er det blevet besluttet at oprette et stadsarkiv og sælge Bymuseets bygninger i Carl Blochs Gade, hvorfor Bymuseet flytter ind i Den Gamle By.

Rapport:

Undersøgelse vedrørende Bymuseets fremtidige placering og organisering, herunder muligheden for samarbejde mellem Arkiv, Bibliotek og Museum af Kultur og Borgerservice, Århus Kommune

Artikler:

Ny rapport skal bane vej for fremtidens bymuseum af Århus Kommune

Glæde over nyt stadsarkiv af Århus Kommune

Bymuseet flytter i Den Gamle By af Århus Kommune

2 kommentarer

Anonym på 16. september 2010  · 

Mht. Musseer på havnen, var der på et tidspunkt snak om et hus for arkitektur og design dernede. Tror stadig idéen lever. Det kunne være super at få lavet et visionært udadvent hus i stil med dansk design center DDC og Dansk arkitektur cebter DAC. Jeg tror bymuseet ville kunne udnytte synergien fra Den Gamle by, men kan godt se din pointe mht. stadsarkiv og multimediehus..

Jeppe

Asbjørn Skødt på 16. september 2010  · 

Ja, men arkitekturhuset lever desværre efterhånden op til sit navn, AND (Arkitektur, Ny Teknologi og Design). Det er meget lang tid siden, jeg sidst har hørt noget om projektet. Dermed ikke ensbetydende med, at det ikke bliver til noget på et tidspunkt. Spændende placering angående havnen. En placering for et arkitekturhus i Århus kunne være oplagt at leje sig ind i et kommende højhusbyggeri (Hvorfor ikke det i Værkmestergade), så man konstant bevarer udsigten og dermed referencen til byen og arkitekturen. Blot en løssluppen idé.

Mit problem med Den Gamle By og Moesgaard Museum er at begge sådan trækker kraftigt på historiske ressourcer i og omkring Århus, men at begge museer forholder sig til noget almengyldigt. Henholdsvis en typisk gammel og moderne købstad i Danmark og forhistorisk tid i Danmark. De to museer burde ikke være geografisk knyttet til Århus, og de vil tabe værdi, som store nationale museer, hvis de får et århusiansk bymuseum. Det er en uddybning af, hvad jeg mener, når jeg snakker om profil. Åben derfor i Multimediehuset, og vær med til at gøre det til en attraktiv bygning at besøge!

Giv kommentar