Kommunen skriver det sådan set bedre end jeg kan, selvom jeg har tilladt mig at understrege en enkelt men vigtig sætning fra deres nyhed:

Indgåelse af nye anlægskontrakter sættes i bero

Anlægsopgaver, der skal gennemføres i 2010 samt anlægsopgaver finansieret af midler afsat i 2010, er ikke omfattet.

Magistraten har besluttet, at indgåelse af nye anlægskontrakter i Århus Kommune pr. 30. august 2010 sættes midlertidigt i bero.

Magistratens forslag til Budget for 2011-2014 indebærer, at det samlede anlægsniveau i Århus Kommune skal reduceres med 150 mio. kr. Det svarer til det beløb, som Staten har nedsat bloktilskuddet til Århus Kommune med på anlægsområdet.

Reduktionen betyder, at nogle af de planlagte anlægsprojekter må gennemføres i en langsommere takt end hidtil forudsat. Beslutningen betyder, at Århus Kommune indtil videre ikke indgår nye anlægskontrakter, med virkning fra 30. august 2010.

Anlægsarbejder skal prioriteres

De seks magistratsafdelinger skal senest 10. september 2010 fremsende forslag til hvilke konkrete anlægsprojekter, der kan udskydes i 2011-2014. Anlægsopgaver til gennemførelse i 2010, samt anlægsopgaver finansieret af midler afsat i 2010, er ikke omfattet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne 16.-17. september 2010, drøfter byrådet hvilke anlægsprojekter der skal udskydes, og hvilke der kan gennemføres som planlagt.

Formålet med en hurtig udpegning af projekter, der kan udskydes, er at undgå en opbremsning i den generelle anlægsaktivitet. Hensigten er således, at de projekter, der ikke skal udskydes, gennemføres i overensstemmelse med de hidtidige planer.

Jeg har ikke godt nok kendskab til det kommunale budget til at vide, hvilke projekter, der allerede er finansieret, men i det mindste går der ikke lang tid, får vi får klarhed om, hvad der udskydes. Vi må i hvert tilfælde indstille os på, at der ikke vil komme yderligere store projekter i den nære fremtid.

Giv kommentar