Politikerne på rådhuset har vedtaget nyt budget for perioden 2011-2014, herunder nyt anlægsbudget. Det har tidligere været fremme, at der var behov for at spare 150 mio. kr. årligt på anlæg, men dette beløb er steget til 175 mio. kr. årligt i budgettet. En liste over anlægsreduktionerne er blevet offentliggjort med budgettet, hvoraf det fremgår, at der er tale om generelle besparelser, besparelser på jordkøb og besparelser på renoveringer, så sparerunden har slet ikke de konsekvenser, man kunne frygte. De to vigtigste besparelser for indholdet på ARKITEKTUR | AARHUS er dog, undersøgelser relaterende til en multiarena, så projektet derfor er fuldstændig dødt nu, og Bering-Beder vejen udskydes med to år. Den 150 mio. kr. dyre investering vil ikke blive realiseret som forventet i 2013 men altså først påbegyndt i 2015. Teknik og Miljø-rådmand Laura Hay udtaler om Bering-beder vejen:

“Planprocessen har trukket ud og tidsplanen er usikker, derfor har denne udskydelse ikke de samme konsekvenser, som det ville få for et projekt, der allerede er indgået en aftale om.”

Vi kan som følge af budgettet derfor stadig se frem til at få Multimediehuset, kulturhuset på Godsbanen, letbanen, parkeringskælder i Navitas Park, infrastrukturinvesteringer på De Bynære Havnearealer osv. Vi skal så heller ikke forvente at få andet de næste mange år, men som sådan var det også det, der var lagt op til med sparerunden. Se oversigten på 16 punkter over anlægsreduktioner herunder.

Dokument:

Oversigt over anlægsreduktioner 2011-2014 af Århus Kommune

Artikel:

Beder-Bering-vejen bliver udsat af JP Århus

Giv kommentar