Projektet om en Kattegatbro er på Sjælland blevet opfattet meget som et midtjysk og århusiansk projekt, der skulle fremme regionale interesser. Visionen om et tættere forbundet Danmark, hvor de to vækstcentre Århus/Østjylland og København er bedre integreret, har ensidigt været opfattet i Århus’ interesse. Ikke i Københavns interesse for Århus har åbenbart ikke noget at tilbyde København. Det er derfor vigtigt, hvis en Kattegatbro skal blive virkelighed, at visionen opnår større opbakning på Sjælland, og det ser efterhånden ud til at lykkedes. De sjællandske kommuner, der vil blive berørt af en Kattegatbro, har på det seneste taget visionen til sig, så nu borgmestrene i Roskilde, Holbæk og Kalundborg er medlemmer af Kattegatkomitéen. Københavns Lufthavne støtter af naturlige årsager også en Kattegatbro, og Københavns overborgmester Frank Jensen støtter også projektet, omend han ikke står som medlem på den seneste medlemsopgørelse, hvilket han ellers har været?

Artikel:

Sjællandsk støtte til Kattegat-bro af JP Århus

Link:

Kattegatkomitéens website

JP Århus har samtidig også givet ordet frit i debatten om forbedring af infrastrukturen i og omkring Århus. Læs andres kommentarer eller giv din egen mening til kende!

Debat:

Hvordan skal Århus klare fremtidens transportkrav på JP Århus

Giv kommentar