Aarhus Transport Group, en interesseorganisation for fremme af infrastrukturen ved Århus, har fremlagt en rapport udarbejdet af Møller & Grønborg, der redegører for muligheden af en placering på land for en citylufthavn. Der opereres med fire forslag til placering, hvoraf Thomasminde er tidligere foreslået som placering for en østjysk lufthavn, og de tre andre forslag alle ligger tæt på Galten.

Lufthavnen estimeres at koste mellem 500-600 mio. kr., og vil dermed være væsentlig billigere end en lufthavn på Havnen, der estimeres til over en milliard.

En citylufthavn på land er væsentlig mere fornuftig end en citylufthavn på Østhavnen få km fra centrum. Ville en placering i syd mellem Århus og Skanderborg dog ikke være mere fordelagtig end i nord?

Artikel:

Nyt forslag til en citylufthavn af JP Århus

Links:

Aarhus Transport Group

Møller & Grønborg

Giv kommentar