Efter en lang proces med hele tre 2. behandlinger af byrådet er den bevarende lokalplan for Latinerkvarterets bygninger nu endelig blevet vedtaget. Latinerkvarteret er en skat for Århus, så en bevarelse af dens særpræg og historiske bygninger er helt i tråd med den udvikling Århus efter min mening skal tage med respektfuld bevaring af de værdier, Århus har, men samtidig også at satse bevidst på at fortætte og videreudvikle byen i et progressivt tempo. Latinerkvarteret som det ældst, bevarede byområde i Århus er et af de værdier, der ikke skal røres ved.

Dokument:

–  Lokalplan 849

Giv kommentar