Vi ved det jo sådan set alle godt, men jeg refererer alligevel artiklen af Stiftstidende. Den politiske prioritering at opføre motorvej mellem Herning og Holstebro for at pleje regionale vælgerinteresser sker på bekostning af infrastrukturinvesteringer i Østjylland og København. Ifølge Vejdirektoratets tal kører der dagligt flere biler på stort set alle indfaldsveje til Århus individuelt, end der gør på strækningen mellem Herning-Holstebro med gennemsnitligt 10.000-11.000 daglige biler. Tallene er baseret på trafiktal fra 2008.

At der er politiske hensyn at tage, anerkender jeg også. Det er en bitter pille for vestjyderne at sluge, at de mister sygehuset i Holstebro, og at give en motorvej i kompensation – antager jeg – er samfundsøkonomisk bedre, end at lade dem beholde sygehuset.

Artikel:

Vi har bilerne – Vestjylland får motorvejen af Århus Stiftstidende

[update d. 7/9-10 kl. 22.15] TV-indslag:

Motorvej men ingen trafik af TV2 Østjylland

Giv kommentar