september23

Arkitema fremviser Værkmestergadehøjhuset på deres website

Udgivet af Asbjørn Skødt i Højhuspolitik med Kommentarer lukket til Arkitema fremviser Værkmestergadehøjhuset på deres website

Ovenstående ikke tidligere offentliggjorte visualisering følger nyheden på Arkitemas website, hvor i de beskriver principperne bag arkitekturen i det kommende højhus i Værkmestergade:

Det kommende højhus i Værkmestergade vil stå som en flot markering af indkørslen til det nye byområde Centralværkstederne i Århus. Basen og højhuset danner tilsammen et bygningsanlæg, der både funktionelt og arkitektonisk vil bidrage til en revitalisering af et meget komplekst og dynamisk sted i byen.

Udformningen af bygningen tager udgangspunkt i en sammentænkning af byplanlægning og arkitektur i et samlet udbud af hotel, konferencefaciliteter og foyer til kontorer. 

En aktiverende base

Den horisontale base ophæver niveauforskellen mellem Spanien og arealet ved Bruuns Galleri og samler på den måde området i en ny komposition med interessante forbindelser og opholdsmuligheder. Basen har en tredobbelt funktion: Som formidler af overgangen mellem det lodrette og det vandrette, som udligner af grundens terrænspring og som socialt omdrejningspunkt for hele kompositionen. Det er her man mødes ved de nye pladsdannelser og forbindelser gennem det nye område.

Denne komposition med en høj blok, der vokser ud af en formidlende base er et arkitektonisk greb med rødder i den nordiske tradition baseret på klassiske dyder som enkle virkemidler, gode proportioner, naturlige materialer og gennemarbejdede detaljer.

Slanke højhuse 

Selve højhuset er udformet som to slanke skiver sammenbygget omkring en let og transparent mellembygning. Den nordligste skive er forskudt i forhold til den sydlige og er samtidig højere for at styrke det opadstræbende, slanke og dynamiske udtryk. På afstand vil de to slanke skiver give Århus en elegant tilføjelse til byens skyline og tæt på vil byggeriet takket være detaljeringen og de udadvendte funktioner være et byggeri, det er rart at opholde sig ved og på.

Højhuset er et hotel- og kontorbyggeri i 22 etager, der vil indeholde et hotel med 200 værelser og konferencefaciliteter til 1000 mennesker samt kontorlejemål.

Artikel:

Arkitema tegner højhus i Århus af Arkitema

kommentarer er lukket.