Ungdomsboligerne på De Bynære Havnearealer er blevet sendt i offentlig høring ind til d. 20. oktober. I modsætning til ungdomsbolighøjhusene på Søren Frichs Vej er der variation i disse 4 bygningers højde, hvilket er meget positivt, da det bryder med det monotone. Bygningerne falder i højde mod Lystbådehavnen ligesom naboen Z-huset.

Enhedslisten har en mindretalsudtalelse:

Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige udvikling på Århus havn. Nærværende lokalplan om område til ungdomsboliger/kollegier fraviger Kvalitetshåndbog og Kommuneplan ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til 44,5 meter. Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i det-te tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan derfor ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

Visualisationer af bygningernes form og højde nedenunder (Arkitekttegningerne er endnu på “tegnebrættet”):

Kilde: Lokalplanforslaget

Link:

Lokalplan 895

Giv kommentar