Århus Festuge bruger 1 mio. kr. af overskuddet fra sidste år på at konvertere byrummet ved Store Torv til skov under dette års Festuge, der løber fra d. 27. august – 5. september. Der opstilles i alt 130 træer på en bund af græs og mos. Formålet er at sætte fokus på, hvordan byrum anvendes og opfattes.

Det er landskabsarkitektfirmaet Schønherr med afdelinger i Århus og København, som har fået bestillingen. Schønherr har også gjort sig bemærket i august ved at vinde konkurrencen om Ribe Domkirkeplads. Landskabsarkitekterne beskriver Store Torv-projektet således på deres website:

Verdens mest påtrængende naboskab er det mellem natur og kultur. Man kan ikke løbe fra det ene, og vælge det andet, uden at gå til grunde. Naturen er vores lunger, ligesom byen er vores hjertekammer.

Vores drøm er at lade de 2 komme hinanden tættere midt i byens billede.

Hvad nu hvis et stykke natur invaderer ét af byens mest urbane og historiefyldte rum?

Hvad nu hvis den lægger sig lige der midt i det hele – der hvor vi plejer at mødes, passere og iagttage hinanden?

Artikel:

Festugen bruger en million i byrummet af JP Århus

Links:

Århus Festuge

Schønherr

Giv kommentar