Denne nyhed fra d. 6. august er åbenbart sluppet igennem mit filter. Renoveringen af Boligforeningen Ringgårdens afdeling af selv samme navn er begyndt. Der er tale om en omfattende renovering tegnet af Aarhus Arkitekterne, som vil både udvide, modernisere og effektivisere de otte boligblokke fra 1940’erne. Helt konkret sker dette ved, at alt – bortset fra de “bevaringsværdige” facader mod Ringgaden og Tage-Hansens Gade – bliver revet ned, og derfor er det måske ikke helt rigtigt at tale om en renovering men nok snarere et nybyggeri. Boligerne bliver derefter bygget op på ny: Større, mere bæredygtige, og to af boligblokkene får en ekstra etage. Antallet af boliger, 140, bibeholdes dog og det til en samlet pris af 200 mio. kr. Læs mere og se en film af nedrivnings- og  byggeprocessen i artiklen.

Artikel:

Slut med bad i kælderen – efter 56 år af Århus Stiftstidende

Links:

Aarhus Arkitekterne

Boligforeningen Ringgården

Giv kommentar