I stedet ønskes opført en bygning, der kan rumme 70 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende servicearealer. De skal kunne tilgodese beboernes individuelle behov for pleje, praktisk hjælp og omsorg.  Kommunen har langt om længe sendt et lokalplanforslag fra foråret i forudgående offentlig høring, som vil strække sig til d. 1. september. Lokalplanforslaget indeholder et forslag om byggeri af 70 nye plejeboliger ved plejecentret Abildgården mellem Skovvangsvej og Abildgade, hvor en eksisterende tre-etagers bygning, som forhøringsfolderen decideret kalder en betonbygning, skal rives ned for at give plads til en ny og større tre-etagers bygning. Forhøringsfolderen beskriver det nye byggeri således:

Den nye bebyggelse opføres som to ”vinkelbygninger” i tre etager med fl adt tag i en gullig teglsten, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse på grunden.  Nybygningen rummer i den nordlige del et lokalcenter i stueetagen og boliggrupper på 1. og 2. sal. I den sydlige del er der boliggrupper på alle tre etager.  Mellem bygningerne bliver der gårdrum med æbletræer, og der etableres stier, som vil skabe forbindelse mellem de nye og de eksisterende gårdrum.  Trafikken holdes adskilt, således at der er særskilt adgang for fodgængere og bilister, og der anlægges 26 nye parkeringspladser.

Forhøringsfolder

Giv kommentar