Det bliver efter alt at dømme dyrere at renovere Viby Idrætsanlæg og Århus Svømmestadion end beregnet af Århus Kommune. Derfor vil kommunen give en ekstra bevilling på 2,6 mio. kr. til renoveringerne, som dog ikke vil være en merudgift til anlæg for kommunen på grund af Brabrandhallens renovering forventes at blive 3 mio. kr. billigere end beregnet:

Det bliver dyrere end ventet at modernisere og genoprette Viby Idrætsanlæg og Århus Svømmestadion.

Efter licitationen har det vist sig, at det vil koste 5,7 mio. kr. at modernisere omklædningsrummene på Viby Idrætsanlæg, hvilket er 1,2 mio. kr. mere, end der oprindeligt var afsat. Prisen for et tilsvarende projekt på Århus Svømmestadion lander 1,4 mio. kr. højere end forventet på 7,5 mio. kr.

Magistraten godkendte mandag en indstilling om, at der ikke skal skæres på projekterne, men at man i stedet skal give tillægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr.

Dette beløb finansieres via de 13 mio. kr., der var afsat til genopretning og modernisering af Brabrandhallen. Her har det nemlig vist sig, at prisen kan blive tre mio. kr. lavere, end hvad der oprindeligt var afsat.

Anlægsprojekterne er en del af kommunens vækstpakke, hvor øgede anlægsinvesteringer skal få den lokale byggebranche helskindet igennem finanskrisen.

Byrådet skal på onsdag tage stilling til sagen.

Flere penge til idrætsanlæg af JPÅrhus

Giv kommentar