Der er desværre ingen visualisationer af selve arkitekturen i det nu offentliggjorte lokalplanforslag for Det Nye Universitetshospital, men der er dog en række forskellige plantegninger over grunden. Jeg må sige, at plantegningerne er noget af det mest geniale, jeg har set længe i særlig grad, fordi planen formår at skabe sammenhæng med den meget tætte bebyggelse. Et vejsystem indkapsler hospitalsbygningerne, der gradvist stiger i højde ind mod midten, hvor der placeres et 100 m højhus på 25 etager.

Desværre er der ikke milliarder nok til at realisere hele planen, i hvert fald i første omgang, og det betyder bl.a. at forsyningsbyen er skåret væk. Et positivt aspekt ved lokalplanen er dog, at den ser ud til at inkludere en udvidelse af Incuba Science Park i en op til 8-etager stor bygning til højre for de eksisterende.

De Konservative har følgende mindretalsudtalelse knyttet til lokalplanforslaget:

“Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe støtter visionen om det nye sygehus. Det udvidede sygehus vil være en væsentlig styrke for den danske sundhedssektor i almindelighed og for Århus i særdeleshed. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe finder det vigtigt, at erhvervelsen af arealerne i forbindelse med lokalplan 887 er sket på ordentlig vis. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe forudsætter, at de arealer, der er eksproprieret til sygehusformål og forskerpark, anvendes hertil og ikke til andet”. Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tilslutte sig ovenstående mindretalsudtalelse.

Lokalplanens formål defineres med disse ord, og jeg har svært ved at se, hvilke problemer bl.a. en daginstitution for de mange børn, hvis mødre og fædre vil få deres arbejdsplads i Skejby, skaber:

Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål, herunder sygehus og sygehusrelaterede formål med bl.a. redningsstation, forskerpark og forskerrelaterede aktiviteter. Herunder gives der mulighed for at etablere serviceerhverv, patienthotel, daginstitution, parkering og grønne landskaber.

Link:

Lokalplan 887

Giv kommentar