Mols-Linien er løbet i problemer med sine lastvognskunder på grund af miljøzonen for Midtbyen, der forbyder lastbiller uden partikelfiltre. Det betyder, at ældre lastbiler med kurs mod Østhavnen skal køre ad Nørrebrogade, Ringvejen og Marselis Boulevard i stedet for at benytte den direkte og langt kortere Kystvejen. Det har fået Mols-Linien i samarbejde med havnen til at arbejde for en fremrykning af færgeterminalens udflytning til Østhavnen. Mols-Linien er de mest optimistiske og mener dette kan ske i 2013 i stedet for 2015, hvorimod både havnen og forskellige byrådspolitikere

Forhåbentlig bliver der ikke truffet en forhastet belsutning om bl.a. lokationen og andre forhold, så den ny færgeterminal ikke vil være holdbar på lang sigt.

Færge skal flytte før tid af JPÅrhus

En gruppe af alsinge med Danfoss-bossen Jørgen Mads Clausen i spidsen arbejder på at få politisk vedtaget en broforbindelse mellem Fyn og Als, hvilket da er en fin idé, men selvfølgelig ikke på bekostning af en Kattegatforbindelse.

Sønderborg planlægger også at indgive en ansøgning om at blive europæisk kulturhovedstad i 2017 ligesom Århus.

Købmanden fra JYSK og kongen fra Als slås om prestigebro af Business.dk

Giv kommentar