Aarhus Universitet, VIA University College, Kollegiekontoret og Århus Kommune har udsendt en rapport, der klarlægger de fremtidige behov for studieboliger i studiebyen Århus. Nærmest selvsagt så konkluderer rapporten, at der vil være et stort behov for flere studieboliger i de kommende år pga. stigende tilstrømning til de videregående uddannelser. Særligt fremhæver rapporten behovet for et internationalt kollegium i Århus enten i form af konvertering af et eksisterende kollegium eller et nybyggeri. Der har sådan set været tale om det i lang tid nu.

Andre punkter fra rapporten:

  • AU har med en ny lov fra Folketinget fået lov til at opføre studieboliger. I alt 150 studieboliger vil kunne opføres, og disse planlægges integreret i en kommende overtagelse af universitetshospitalet på Nørrebrogade.
  • Der skal på kort sigt arbejdes videre med ungdomsboligerne på Søren Frichs Vej, Bryggervej og De Bynære Havnearealer. På lang sigt skal kommunens planlægning tage højde for studieboligernes betydning, når planen om 50.000 flere boliger inden 2030 skal realiseres.
  • Infrastrukturen skal forbedres omkring mindre attraktive kollegier, så disse i fremtiden kan blive attraktive.
  • Boligforeningerne skal i højere grad give studerende 1. prioritet til almene boliger tæt på centrum.

Rapport:

Det fremtidige behov for studieboliger i Århus

Artikel:

Rapport: Århus skal bygge flere studieboliger af Århus Stiftstidende

Giv kommentar