…bliver en spændende dag. Hvorfor?

  • Byrådet skal 1. behandle Bestseller på De Bynære Havnearealer. Godkendt og sendt i offentlig høring.
  • Byrådet skal 1. behandle ungdomsboligerne på De Bynære Havnearealer. Godkendt og sendt i offentlig høring.
  • Byrådet skal 1. behandle Det Nye Universitetshospital i Skejby. Godkendt og sendt i offentlig høring.
  • Byrådet skal 2. behandle kulturcenter (moské) på Sintrupvej i Brabrand. Sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

men vigtigst:

  • Byrådet skal 2. behandle højhuset Sky Tower på 115 m i Skejby, og hvis lokalplanen vedtages, kan byggeriet principielt set derefter begynde. Hvorvidt højhuset så rent faktisk kommer til at blive opført inden for den nærmeste fremtid er dog lettere usandsynligt. Jeg vil dog hylde de menneskelige værdier dumdristighed og risikovillighed! Lokalplanen er vedtaget.

– Århus Stiftstidende liveblogger fra byrådsmødet

I stedet ønskes opført en bygning, der kan rumme 70 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende servicearealer. De skal kunne tilgodese beboernes individuelle behov for pleje, praktisk hjælp og omsorg.  Kommunen har langt om længe sendt et lokalplanforslag fra foråret i forudgående offentlig høring, som vil strække sig til d. 1. september. Lokalplanforslaget indeholder et forslag om byggeri af 70 nye plejeboliger ved plejecentret Abildgården mellem Skovvangsvej og Abildgade, hvor en eksisterende tre-etagers bygning, som forhøringsfolderen decideret kalder en betonbygning, skal rives ned for at give plads til en ny og større tre-etagers bygning. Forhøringsfolderen beskriver det nye byggeri således:

Den nye bebyggelse opføres som to ”vinkelbygninger” i tre etager med fl adt tag i en gullig teglsten, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse på grunden.  Nybygningen rummer i den nordlige del et lokalcenter i stueetagen og boliggrupper på 1. og 2. sal. I den sydlige del er der boliggrupper på alle tre etager.  Mellem bygningerne bliver der gårdrum med æbletræer, og der etableres stier, som vil skabe forbindelse mellem de nye og de eksisterende gårdrum.  Trafikken holdes adskilt, således at der er særskilt adgang for fodgængere og bilister, og der anlægges 26 nye parkeringspladser.

Forhøringsfolder

I denne uge starter Navitas Park projektet på havnefronten i Århus med at undersøge jordforholdene på den kommende byggeplads. Navitas Park, som skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og en afdeling af INCUBA Science Park, bliver placeret på sin egen ø, hvor der i dag er havnebassin ud for Pier 2. Derfor kommer flere af undersøgelserne til at foregå på havbunden ude i vandet. Til det formål bruger man en såkaldt Jack-up platform, som sejles til positionen, hvor der skal bores, hvorefter benene sænkes ned på havbunden.Arbejdet med de geotekniske undersøgelser af havbunden i tilknytning til byggeriet af Navitas Park går i løbet af ugen i gang:

Der skal både foretages geotekniske boringer, som viser undergrundens bæredygtighed og sætningsforhold, samt miljøundersøgelser. Boringerne skal give ingeniørerne et billede af jordbundsforholdene, så man kan beregne byggeriet. Byggeriet, der skal huse ca. 2.000 studerende og 300 medarbejdere, bliver på ca. 39.500 etagekvm. og op til 34,5 meter på det højeste punkt. Byggeriet bliver funderet på pæle og er planlagt til at gå i gang til maj 2011. Navitas Park står færdigt i 2014. Byggeriet opføres af et konsortium med E. Pihl og Søn i spidsen. GEO står for boringerne til lands og på vandet, som vil foregå 2-3 måneder frem.

Fakta om Navitas Park:
Navitas Park bliver opført på De Bynære Havnearealer i Århus på den såkaldte Nordlige bastion, der bygges op som en selvstændig ø ved Pier 2 ud for Nørreportkrydset. Huset rummer undervisnings-, forsknings- og erhvervsaktiviteter samt i kælderniveau et offentligt parkeringsanlæg med 450 pladser. Byggeriet er tegnet af Kjær & Richter og Christensen & Co.

– Pressemeddelelse:

Navitas Park borer huller i vandet

Det bliver efter alt at dømme dyrere at renovere Viby Idrætsanlæg og Århus Svømmestadion end beregnet af Århus Kommune. Derfor vil kommunen give en ekstra bevilling på 2,6 mio. kr. til renoveringerne, som dog ikke vil være en merudgift til anlæg for kommunen på grund af Brabrandhallens renovering forventes at blive 3 mio. kr. billigere end beregnet:

Det bliver dyrere end ventet at modernisere og genoprette Viby Idrætsanlæg og Århus Svømmestadion.

Efter licitationen har det vist sig, at det vil koste 5,7 mio. kr. at modernisere omklædningsrummene på Viby Idrætsanlæg, hvilket er 1,2 mio. kr. mere, end der oprindeligt var afsat. Prisen for et tilsvarende projekt på Århus Svømmestadion lander 1,4 mio. kr. højere end forventet på 7,5 mio. kr.

Magistraten godkendte mandag en indstilling om, at der ikke skal skæres på projekterne, men at man i stedet skal give tillægsbevillinger på samlet 2,6 mio. kr.

Dette beløb finansieres via de 13 mio. kr., der var afsat til genopretning og modernisering af Brabrandhallen. Her har det nemlig vist sig, at prisen kan blive tre mio. kr. lavere, end hvad der oprindeligt var afsat.

Anlægsprojekterne er en del af kommunens vækstpakke, hvor øgede anlægsinvesteringer skal få den lokale byggebranche helskindet igennem finanskrisen.

Byrådet skal på onsdag tage stilling til sagen.

Flere penge til idrætsanlæg af JPÅrhus