Aarhus Universitet, VIA University College, Kollegiekontoret og Århus Kommune har udsendt en rapport, der klarlægger de fremtidige behov for studieboliger i studiebyen Århus. Nærmest selvsagt så konkluderer rapporten, at der vil være et stort behov for flere studieboliger i de kommende år pga. stigende tilstrømning til de videregående uddannelser. Særligt fremhæver rapporten behovet for et internationalt kollegium i Århus enten i form af konvertering af et eksisterende kollegium eller et nybyggeri. Der har sådan set været tale om det i lang tid nu.

Andre punkter fra rapporten:

  • AU har med en ny lov fra Folketinget fået lov til at opføre studieboliger. I alt 150 studieboliger vil kunne opføres, og disse planlægges integreret i en kommende overtagelse af universitetshospitalet på Nørrebrogade.
  • Der skal på kort sigt arbejdes videre med ungdomsboligerne på Søren Frichs Vej, Bryggervej og De Bynære Havnearealer. På lang sigt skal kommunens planlægning tage højde for studieboligernes betydning, når planen om 50.000 flere boliger inden 2030 skal realiseres.
  • Infrastrukturen skal forbedres omkring mindre attraktive kollegier, så disse i fremtiden kan blive attraktive.
  • Boligforeningerne skal i højere grad give studerende 1. prioritet til almene boliger tæt på centrum.

Rapport:

Det fremtidige behov for studieboliger i Århus

Artikel:

Rapport: Århus skal bygge flere studieboliger af Århus Stiftstidende

TK Development har udsendt en selskabsmeddelelse, hvor de skriver, at de har overtaget projektet knyttet til den tomme grund på Trøjborgvej 8, så der nu langt om længe bliver bygget. TK Development har overtaget 20% af andelen i projektet, og selskabet Nordica Real Estate A/S fra Ikast har overtaget de resterende 80% fra den forhenværende bygherre, Erik Pedersen. Projektet er helt tilbage fra 2005 fremgår det af arkitekternes website, og lokalplanen er for længst vedtaget.

Der er tale om et byggeri på i alt 5.400 kvm med en 1.200 kvm stor Rema 1000, et erhvervslejemål på 870 kvm og boliger til 3.330 kvm. Arkitektfirmaet bag er gpp arkitekter, og byggeriet vil gå i gang “snarest”. Det er en meget positiv nyhed, at der endelig efter al den tid bliver udfyldt på den tomme grund, og godt at der nu skyder to byggerier op i Trøjborg.

Selskabsmeddelelse:

TK Development færdigudvikler overtaget projekt og sælger to retailparker

Artikel:

TK Development overtager Århus-projekt af Building Supply

Link:

gpp arkitekter

Jeg beklager, at jeg i mine indlæg ind til nu har fejlagtigt stavet ordet visualisering som visualisation. Det stammer fra, at jeg har læst en del engelsksprogede arkitekturwebsider, hvor det hedder visualization/visualisation.

Jeg vil fremover stave ordet på korrekt dansk. 🙂

Der skrives i dag, at to nye infillbyggerier er under opførelse i Søgade og Cort Adelers Gade af developer Steen Mengel. Min kilde til dette – en artikel af Stiftstidende – beskæftiger sig kun med byggeriet i Cort Adelers Gade på Trøjborg, så det må jeg nødvendigvis også gøre. For at opsummere så er der tale om et byggeri med i alt otte lejligheder tegnet af 3XN. Øverst er der to penthouselejligheder med udsigt over Riis Skov. Artiklen indeholder ingen visualiseringer ud over et billede, hvor Steen Mengel holder en lille model af bygningen i sine hænder. 1. juni næste år vil lejlighederne stå færdige.

[update] d. 31/7-10 kl. 00:30 Jeg har været så heldig at modtage en pdf-fil fra en læser med skannede visualiseringer af Cort Adelers Gade-byggeriet, så her visualiseringer af facaden ud mod gaden og ud mod haven:

Kilde: Kommunens sagsbehandling

Tusind tak Jeppe!

Det lader til fra Steen Mengels website, at han også arbejder på at opføre en bygning på den endnu ikke udbudte grund mellem Z-Huset og Isbjerget på De Bynære Havnearealer. Temmelig interessant ser det ud til at projektet vil rumme en gangbro til hoteldelen af Light*house. Projektet står listet som det eneste under “Fremtidige projekter”.

Artikel:

– Han bygger huse, når andre tøver af Århus Stiftstidende

Link:

Steen Mengel Ejendomme

Sidste frist for ansøgning til dette års EUs Motorways of the Sea-program er nu d. 31. august, hvor kommunen sammen med havnebyerne Göteborg og Riga vil indgive endnu en fælles ansøgning om midler til forbedring af infrastrukturen omkring havnene, som i Århus’ tilfælde er Marselistunnelen. Kommunens projektleder Helle Svantemann udtaler om sidste års afslag:

»Ifølge EU er vores koncept rigtig, rigtig godt. Der var nogle få ting, vi skulle ændre i vores ansøgning, og det har vi nu gjort. Blandt andet er resumeret blevet strammet sprogligt, så vi sælger budskabet bedre.

Hvor uprofessionelt at man ikke har formået at indpakke ansøgningen på en sproglig god måde. Ansøgningen er blevet afvist pga. form og ikke indhold, og sådan noget skal der bare være styr på. Der ventes svar på ansøgningen inden nytår. Får Århus ikke midlerne, så vil der i hvert fald ikke være penge til finansiering fra kommunal side pga. den førnævnte sparerunde. Marselistunnelen hænger dermed i en tynd tråd.

Artikel:

Århus søger atter EU om tunnelpenge af Århus Stiftstidende

De økonomiske problemer på det kommunale budget for 2010 betyder, at der skal spares 150 mio. kr. på anlægskontoen ifølge JP Århus. Det vil dermed medføre, at der ikke blive bygget lige så meget som planlagt af kommunen, og hvorvidt det går ud over store projekter som bl.a. Multimediehuset vides endnu ikke. Hvor meget der overordnet skal spares på det kommunale budget offentliggøres på mandag, hvorefter sparerunden skal igennem et længere forløb for til foråret at få endeligt vedtaget, hvor der helt konkret skal spares.

Det må siges at være det gode tidspunkt at fremlægge en stor spareplan for byen midt under Århus Festuge, der jo løber fra i dag til næste weekend.

Sparepine trækker ud af JP Århus

Først efter nytår ved vi, hvor Århus skal spare af Århus Stiftstidende

C. F. Møller, der som bekendt står bag tegningerne til det nye Bestseller domicil på De Bynære Havnearealer, har også tegnet Bestsellers nye logistikcenter i Haderslev. Byggeriet blev påbegyndt i dag, skriver C. F. Møller på deres website. Hvad blev der forresten nogensinde af Bestsellers distributionscenter på Havnen?

Nu hvor vi er ved udenbys arkitektur af århusianske arkitektfirmaer, så har Arkitema vundet konkurrencen om en ny skole i – pudsigt nok – Haslev. Nyheden på deres website.

[update] d. 26/8-10 C. F. Møller meddeler i dag, at de også har vundet konkurrencen om en ny færgeterminal i Stockholm for færgeruterne til Finland og de baltiske lande.

Ungdomsboligerne på De Bynære Havnearealer er blevet sendt i offentlig høring ind til d. 20. oktober. I modsætning til ungdomsbolighøjhusene på Søren Frichs Vej er der variation i disse 4 bygningers højde, hvilket er meget positivt, da det bryder med det monotone. Bygningerne falder i højde mod Lystbådehavnen ligesom naboen Z-huset.

Enhedslisten har en mindretalsudtalelse:

Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige udvikling på Århus havn. Nærværende lokalplan om område til ungdomsboliger/kollegier fraviger Kvalitetshåndbog og Kommuneplan ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til 44,5 meter. Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i det-te tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan derfor ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

Visualisationer af bygningernes form og højde nedenunder (Arkitekttegningerne er endnu på “tegnebrættet”):

Kilde: Lokalplanforslaget

Link:

Lokalplan 895

Der er desværre ingen visualisationer af selve arkitekturen i det nu offentliggjorte lokalplanforslag for Det Nye Universitetshospital, men der er dog en række forskellige plantegninger over grunden. Jeg må sige, at plantegningerne er noget af det mest geniale, jeg har set længe i særlig grad, fordi planen formår at skabe sammenhæng med den meget tætte bebyggelse. Et vejsystem indkapsler hospitalsbygningerne, der gradvist stiger i højde ind mod midten, hvor der placeres et 100 m højhus på 25 etager.

Desværre er der ikke milliarder nok til at realisere hele planen, i hvert fald i første omgang, og det betyder bl.a. at forsyningsbyen er skåret væk. Et positivt aspekt ved lokalplanen er dog, at den ser ud til at inkludere en udvidelse af Incuba Science Park i en op til 8-etager stor bygning til højre for de eksisterende.

De Konservative har følgende mindretalsudtalelse knyttet til lokalplanforslaget:

“Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe støtter visionen om det nye sygehus. Det udvidede sygehus vil være en væsentlig styrke for den danske sundhedssektor i almindelighed og for Århus i særdeleshed. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe finder det vigtigt, at erhvervelsen af arealerne i forbindelse med lokalplan 887 er sket på ordentlig vis. Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe forudsætter, at de arealer, der er eksproprieret til sygehusformål og forskerpark, anvendes hertil og ikke til andet”. Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tilslutte sig ovenstående mindretalsudtalelse.

Lokalplanens formål defineres med disse ord, og jeg har svært ved at se, hvilke problemer bl.a. en daginstitution for de mange børn, hvis mødre og fædre vil få deres arbejdsplads i Skejby, skaber:

Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål, herunder sygehus og sygehusrelaterede formål med bl.a. redningsstation, forskerpark og forskerrelaterede aktiviteter. Herunder gives der mulighed for at etablere serviceerhverv, patienthotel, daginstitution, parkering og grønne landskaber.

Link:

Lokalplan 887

Lokalplanforslaget for Bestseller-byggeriet er nu blevet offentliggjort, som led i lokalplanprocessen. Hvis der ikke kommer indsigelser af betydning kan lokalplanen vedtages d. 15. december af byrådet. Højden er i lokalplanen blevet justeret i forhold til forhøringsfolderen, da den maksimale højde før var 46,5 m, og nu er den 48 m. Etagetallet er dog ikke fraveget fra 12. Det samlede kvadratmetertal for grunden er på 22.000 kvm, og der gives tilladelse til at opføre 450 p-pladser under jorden. Lokalplanens formål beskrives således:

Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra den kommende ejer af området, der ønsker at opføre et kontorhus op til en højde af 48 m over terræn. Højhusbebyggelsen vil i kraft af volumen, højde og arkitektonisk udformning etablere sig markant i områdets skala og bymæssige helheder. Samtidig vil den nye bebyggelse blive identitetsskabende for området og virke som et pejlemærke for De Bynære Havnearealer.

Enhedslisten har skrevet en mindretalsudtalelse i tilknytning til lokalplanforslaget, hvor de giver kritik af en evt. vedtagelse af lokalplanen, og at de i givet fald ikke vil stemme for:

Enhedslisten har tiltrådt både Kvalitetshåndbog for de bynære havnearealer og Kommuneplan 2009, der efter en demokratisk proces inddrog borgerne i beslutningen om den fremtidige ud-vikling på Århus havn. Nærværende lokalplan for kontorbyggeri afviger fra Kvalitetshåndbogen og Kommenplanen ved at foreslå, at byggehøjden stiger fra 12 meter til henholdsvis 29 og 48 meter og ved at foreslå, at højhusbyggeriet placeres tæt på den oprindelige bymur frem for tæt på vandlinien. Kontorbyggeriet vil dermed dels lukke af for udsynet til vand på en af byens indfaldsveje, Randersvej, og dels give indbliks- og skyggegener for dele af det oprindelige byggeri langs havnen. Samtidig vil et byggeri af denne højde være med til at hindre, at den oprindelige by og de bynære havnearealer kommer til at virke som et hele. Enhedslisten er principielt ikke imod at fravige Kommuneplanen, når gode argumenter taler herfor, men i dette tilfælde mangler de gode argumenter. Enhedslisten de rød-grønne kan der-for ikke tiltræde forslaget til lokalplan.

Link:

– Lokalplan 891