Jeg har helt overset denne nyhed fra juni om påbegyndelsen af en ny vej vest om Aarhus Lufthavn. Aarhus Lufthavn må dog siges kun at være tilknyttet Århus af navn og burde egentlig i stedet hedde Tirstrup Lufthavn. Århus mangler stadig at få en mere bynær lufthavn, der egner sig til servicering af erhvervslivet og de private kunder omkring Århus, og som kan konkurrere med provinslufthavnene Aalborg og Billund. I realiteten er Aarhus Lufthavn ikke fremtidssikret og har altid været ment som en midlertidig lufthavn for Århusområdet, og det er også den største barriere for lufthavnen i Tirstrup. Nyheden fra AAR’s website:

Kunder der er på vej vestfra til Aarhus Lufthavn vil i den kommende tid kunne følge anlægsarbejdet på den nye vestlige adgangsvej til lufthavnen på tæt hold, idet man mange steder på den nuværende rute kan se arbejdet med anlæg af den nye vejtrache.

Vejen anlægges i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune, lufthavnens øvrige ejere og Aarhus Lufthavn A/S, med Syddjurs som bygherre.

Når vejen i oktober måned står færdig vil afstanden mellem Aarhus Lufthavn, og vore hovedmarkeder mod vest, blive reduceret med 2,8 km. Transporttiden mellem lufthavnen og det centrale trafikknudepunkt E45 afkørsel Århus N, vil dermed blive yderligere reduceret, således at tidsbesparelsen i forhold til tiden før 5. september 2008, hvor Djursland Motorvejen åbnede, nu vil være på i alt ca. 20 min.

Med den konkurrence der p.t. udfolder sig mellem de jyske provinslufthavne, er transporttiden til den valgte lufthavn af vital betydning, så vi glæder os over den styrkede position i markedet, der er udløst i form af denne virtuelle flytning af lufthavnen.

Næste ambition er nu sammen med mange øvrige interessenter at arbejde på yderligere udbygning af Djursland Motorvejen, således at den løber helt frem til Kolind Krydset, hvor den ny vestlige adgangsvej tager over.

Du kan på nedenstående kortskitse se forløbet af vejen, ligesom der løbende vil blive lagt fotos ud på siden, således at man kan følge udviklingen i anlægsarbejdet.

2 kommentarer

Anonym på 12. december 2010  · 

"Århus mangler stadig at få en mere bynær lufthavn, der egner sig til servicering af erhvervslivet og de private kunder omkring Århus, og som kan konkurrere med provinslufthavnene Aalborg og Billund. I realiteten er Aarhus Lufthavn ikke fremtidssikret og har altid været ment som en midlertidig lufthavn for Århusområdet, og det er også den største barriere for lufthavnen i Tirstrup."
Kunne ikke være mere enig…! Støt evt. op om "Lufthavn til Århus" og inviter gerne flere til at sprede budskabet, hvis du er bruger af Facebook 🙂

Asbjørn Skødt på 12. december 2010  · 

Tak for kommentaren. Jeg "synes godt om dette", og jeg deler også lige linket så andre hurtigt kan se FB-siden: http://www.facebook.com/pages/Lufthavn-til-Arhus/159828510710577

Jeg er dog ikke helt enig i tanken om at anlægge en ny "midlertidig" lufthavn tættere på Århus, hvis Kattegatbroen bliver vedtaget. Med Kastrup inden for en time forsvinder forretningsgrundlaget for en ny lufthavn, og vi har som nævnt allerede en midlertidig lufthavn i form af Tirstrup.

Beslutningen om en ny lufthavn skulle have været truffet i 2003, da Byrådet havde muligheden. Nu står Århus med problemet.

Giv kommentar