Projektkonkurrence om fornyelse i Viby Syd

Kommunen har udskrevet en projektkonkurrence relaterende til helhedsplanen for Viby Syd, hvilket er positivt at høre dette projekt udvikle sig. Det vil blive meget interessant at se, hvordan det vindende konkurrenceforslag udmønter helhedsplanen rent konkret i forandrede bygninger og byrum:

Århus Kommune udskriver på vegne af Århus Kommune, Boligforeningen Århus Omegn og Viby Andelsboligforening en projektkonkurrence om implementering og realisering af Helhedsplan for Viby Syd. Målsætningen er gennem en markant fysisk forandring af bydelen at skabe en mere attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives.

Udbudsbekendtgørelsen kan ses her (åbnes i et nyt vindue)

Der er tale om et begrænset udbud. Anmodningsfrist om deltagelse er den 19. august 2010 kl. 14.00. Kontaktperson i forbindelse med dette udbud:

Kuben Management
Åboulevarden 70
8000 Århus C
Att.: Anne Mette Sommer – ams@kubenman.dk

Udbud af Pier 4, felterne 8.1.2 og 8.1.3

Endnu to felter i ungdomscampusområdet på De Bynære Havnearealer er blevet sat til salg af kommunen. Bemærk den anden sætning nedenfor:

Århus Kommune udbyder 2 arealer på De Bynære Havnearealer, Pier 4, til salg. Der vil være mulighed for at træde tilbage fra salgsaftalerne indtil 1. november 2010, der således indgås i form af optionsaftaler.

Arealerne

Arealerne er beliggende på De Bynære Havnearealer, Delområde 4, Pier 4, Felt 8.1.2 og Felt 8.1.3. Arealerne udstykkes som sokkelgrund og vil efter udstykningen have et grundareal på hhv. ca. 408 m2 og ca. 420 m2. Køber forpligter sig til at være medlem af den fælles grundejerforening og herigennem deltage i anlæggelse og vedligeholdelse af fællesarealer på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet.

Byggemulighed

å arealerne kan opføres hhv. ca. 5.040 etagemeter og ca. 3.672 etagemeter ungdomsboliger. Ud-budsmaterialet indeholder vilkår om byggepligt.

Pris

Arealerne udbydes med en mindstepris på kr. 4.000,00 pr. etagemeter byggeret eller i alt hhv. ca. kr. 20.160.000,00 og ca. kr. 14.688.000,00.

Materiale

Udbudsmaterialet i form af udbudsbrev med bilag og betinget salgsaftale med bilag kan rekvireres hos:

Århus Kommune – Teknik og Miljø
Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8000 Århus C
Kontaktperson: Susanne Holm
Telefon: 8940 2353

Frist

Tilbud skal være modtaget hos Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Nordhavnsgade 12, st., 8000 Århus C, senest den 10. august 2010, kl. 12.00. Det overordnede plangrundlag kan ses på www.debynaerehavnearealer.dk. Der tages forbehold for Byrådets godkendelse. Salget sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris.

Hent udbudsbekendtgørelsen som dokument (åbner nyt vindue)

Giv kommentar