Tilsagnet om de 6,426 milliarder kroner er blevet endeligt bevilget af regeringen til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Skejby. Dermed er det nye hospital en realitet omend i en mindre skala end oprindeligt planlagt af Region Midtjylland. DNU kommer med tilsagnet til at få færre kvadratmeter end de fire nuværende hospitalsmatrikler i Århus. Her er nyheden på DNU’s website:

Regeringen har meddelt Region Midtjylland, at den tilslutter sig en indstilling fra det Ekspertpanelet, som vurderer alle de nye hospitalsprojekter i Danmark, og meddeler dermed et tilsagn om 6,426 mia. kroner til DNU-projektet fra Regeringens Kvalitetsfond.

Ekspertpanelet har i sin indstilling til Regeringen lagt vægt på, at DNU kan realisere en betydelig forbedret patientbehandling og at Det Nye Universitetshospital fremover vil få central betydning for både Region Midtjylland og for den højt specialiserede behandling i Danmark generelt.

Desuden lægger Udvalget vægt på, at DNU etableres som et forandringsprojekt for nye veje til tilrettelæggelse af arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse, logistik og patientforløb.

Regeringen er også enig med Ekspertpanelet i, at der er behov for et stærkt fokus på Regionens risikostyring af projektet i hele projektperioden, fordi der er tale om et meget stort byggeprojekt med en enorm kompleksitet.

– I projektafdelingen er vi meget glade for at få den her melding, så vi nu kan komme rigtigt i gang med det videre planlægningsarbejde. At vores ansøgning er blevet godkendt af Regeringen har fjernet noget af den usikkerhed, der har præget projektet i de seneste måneder, siger projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen.

I løbet af efteråret 2010 vil der blive udarbejdet en detalieret tidsplan for afholdelsen af projektets udgifter, sådan at der kan lægges en plan for udbetalingen af pengene fra Kvalitetsfonden.

Brevet til Region Midtjylland med det endelige tilsagn på 6,426 mia. kroner er underskrevet indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V).

Mediernes dækning:

Penge på vej til supersygehus af JP Århus

Penge til megahospital fundet af Århus Stiftstidende

Gigantisk byggeprojekt i Århus vedtaget af epn.dk

Nu ruller milliarderne til universitetshospital af Building Supply

Giv kommentar