Fremtidigt byinventar på De Bynære Havnearealer udstilles og testes i disse dage ved Nørreportkrydset. Byinventaret inkluderer bl.a. en ny type bænk, der genopfinder bænkens funktion og lysmaster med LED-belysning, som kommer til at belyse den nye bydel. Nyheden på De Bynære Havnearealers website:

Nørreportkrydset er et trafikalt knudepunkt og hovedadgangsvejen til den nye bydel på Nordhavnen. Krydset er allerede blevet forberedt til fremtiden, hvor en kanal vil løbe på tværs af krydset, og hvor der bl.a. bliver etableret en cykeltunnel. Nu har vi etableret et midlertidigt byrum ved Nørreportkrydset, hvor du kan slå dig ned, mærke byens puls, følge livet på havnen og udviklingen af den nye bydel.

Sid, stå eller gå på prisvindende møbel

På den midlertidige plads har vi opstillet tre byrumsmøbler kaldet You May, som århusianerne første gang mødte i gadebilledet i forbindelse med Århus Festuge i 2009. Den prisvindende You May bænk har plads til 13 gæster ad gangen og inviterer modsat traditionelle bænke til, at folk sætter sig over for hinanden og samtaler.

Test af visionær vejbelysning 

Pladsen fungerer også som prøvefelt for den fremtidige belysning på Nordhavnen. Århus Kommune har i samarbejde med rådgivende ingeniører ÅF – Hansen & Henneberg udviklet en ny serie af lysmaster, som udelukkende benytter sig af LED-teknologi. Et vejbelysningsprojekt af denne størrelse med diode-lys er ikke set tidligere herhjemme. Der er opsat to prøvemaster i området ved Nørreportkrydset. Du kan også vende blikket nedad, hvor vi eksperimenterer med forskellige forslag til nedfældninger i metal i asfaltbelægning.

Bycentrum på asfalten 

Når prøvemasterne et tændt, belyser de bl.a. et farvestrålende stykke asfalt med vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen Det gode bycentrum for børn. Konkurrencen blev vundet af en gruppe drenge fra en 7. klasse på Viby Skole. Det er drengene selv, som har været med til at opmale deres vinderprojekt i skala 1:50 på asfalten.

Giv kommentar