Jeg rejser til Frankrig for at opleve de to byer Paris og Caen i Normandiet i de kommende uger. De to byer er vidt forskellige i størrelse. Caen har et indbyggertal på niveau med Århus, hvilket er interessant set i lyset af, at byen har haft en letbane siden 2002. Det vil derfor være spændende at studere, hvordan letbanen er integreret i byens infrastruktur og byrum, omend letbanen blot har en enkelt linje. Jeg vil formentlig bruge en halv dag af min todages udflugt til Caen på “letbanestudier”, inden jeg vender tilbage til Paris. Når jeg kommer til Århus igen, planlægger jeg at skrive en artikel, hvis jeg har samlet tilstrækkelig indtryk og materiale. Først omkring d. 4.-5. august forventer jeg at opdatere bloggen igen.

Det nye, regionale spillested Atlas ved VoxHall for genrerne world, jazz og folk står næsten færdig, som det fremgår af følgende billeder taget en aften under Aarhus Jazz Festival. Spillestedet åbner officielt d. 23. august:

Blikpladerne anvendt på tagkonstruktionen er et ualmindeligt dårligt valg. Var det monstro af økonomiske årsager eller arkitektoniske, og hvorfor ikke lade beplantning vokse op ad jerngitteret? Bortset fra dette fremstår Atlas flot, og det er ikke mindst positivt, at der er kommet endnu en musikscene til byen.

De seneste tal fra Realkreditrådet for 1. kvartal viser at, det er 165.000 kr. dyrere at købe en ejerlejlighed på 75 kvm i Århus end i København. Forklaringen er dog ikke helt, at det er blevet mere attraktivt at bosætte sig i Århus, men at byggeboomet op til finanskrisen primært resulterede i nye boliger i København. Udbuddet er simpelthen større i København end i Århus.

Link:

Nu er Århus dyrere end København af epn.dk

Tag et kig! Trafikinformation, en detaljeret tidsplan og en lang række videoer knyttet til 1. etape er nu blevet gjort tilgængelig.

En cykeltur ad Grenåvej på vej mod Den Permanente afslørede for mig to ukendte byggeprojekter. Det første, jeg stødte på, var renoveringen og udvidelsen af opgangene i ABB’s afdeling 41, Veriparken. De nye opgange er tegnet af arkitektfirmaet Poulsen & Partnere og forbedrer adgangsforholdene med bl.a. nye og større elevatorer:

Det andet byggeri, jeg stødte på, var opførelsen af 32 boliger tegnet af Arkitema, betalt af FSP Pension og bygget af KPC. Der er tale om 14 lejligheder med 4 værelser og 18 lejligheder med 5 værelser ved hjørnet af Gustav Holms Vej og Grenåvej. Boligerne minder arkitektonisk meget om kollegieboligerne i Skejby Parken, der også er tegnet af Arkitema. Skejby Parken er et af de mest vellykkede moderne kollegiebyggerier i Århus måske netop fordi et stort arkitektfirma med ambitioner har været involveret. Disse nye boliger ved Grenåvej har den samme minimalistiske elegance kombineret med kvalitetsmursten, der kendetegner Skejby Parken, og jeg har ofte ikke meget til overs for postmoderne arkitektur, men Arkitema formår at få delelementerne til at fungere i en helhed:

Som afsluttende bemærkning kan det nævnes, at der står op til flere villaer nedrivningsklare langs Grenåvej, hvilket dermed gør vejen til en vejstrækning i Århus, der er under udvikling ikke kun i øjeblikket men også for fremtiden.

Fremtidigt byinventar på De Bynære Havnearealer udstilles og testes i disse dage ved Nørreportkrydset. Byinventaret inkluderer bl.a. en ny type bænk, der genopfinder bænkens funktion og lysmaster med LED-belysning, som kommer til at belyse den nye bydel. Nyheden på De Bynære Havnearealers website:

Nørreportkrydset er et trafikalt knudepunkt og hovedadgangsvejen til den nye bydel på Nordhavnen. Krydset er allerede blevet forberedt til fremtiden, hvor en kanal vil løbe på tværs af krydset, og hvor der bl.a. bliver etableret en cykeltunnel. Nu har vi etableret et midlertidigt byrum ved Nørreportkrydset, hvor du kan slå dig ned, mærke byens puls, følge livet på havnen og udviklingen af den nye bydel.

Sid, stå eller gå på prisvindende møbel

På den midlertidige plads har vi opstillet tre byrumsmøbler kaldet You May, som århusianerne første gang mødte i gadebilledet i forbindelse med Århus Festuge i 2009. Den prisvindende You May bænk har plads til 13 gæster ad gangen og inviterer modsat traditionelle bænke til, at folk sætter sig over for hinanden og samtaler.

Test af visionær vejbelysning 

Pladsen fungerer også som prøvefelt for den fremtidige belysning på Nordhavnen. Århus Kommune har i samarbejde med rådgivende ingeniører ÅF – Hansen & Henneberg udviklet en ny serie af lysmaster, som udelukkende benytter sig af LED-teknologi. Et vejbelysningsprojekt af denne størrelse med diode-lys er ikke set tidligere herhjemme. Der er opsat to prøvemaster i området ved Nørreportkrydset. Du kan også vende blikket nedad, hvor vi eksperimenterer med forskellige forslag til nedfældninger i metal i asfaltbelægning.

Bycentrum på asfalten 

Når prøvemasterne et tændt, belyser de bl.a. et farvestrålende stykke asfalt med vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen Det gode bycentrum for børn. Konkurrencen blev vundet af en gruppe drenge fra en 7. klasse på Viby Skole. Det er drengene selv, som har været med til at opmale deres vinderprojekt i skala 1:50 på asfalten.

Projektkonkurrence om fornyelse i Viby Syd

Kommunen har udskrevet en projektkonkurrence relaterende til helhedsplanen for Viby Syd, hvilket er positivt at høre dette projekt udvikle sig. Det vil blive meget interessant at se, hvordan det vindende konkurrenceforslag udmønter helhedsplanen rent konkret i forandrede bygninger og byrum:

Århus Kommune udskriver på vegne af Århus Kommune, Boligforeningen Århus Omegn og Viby Andelsboligforening en projektkonkurrence om implementering og realisering af Helhedsplan for Viby Syd. Målsætningen er gennem en markant fysisk forandring af bydelen at skabe en mere attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives.

Udbudsbekendtgørelsen kan ses her (åbnes i et nyt vindue)

Der er tale om et begrænset udbud. Anmodningsfrist om deltagelse er den 19. august 2010 kl. 14.00. Kontaktperson i forbindelse med dette udbud:

Kuben Management
Åboulevarden 70
8000 Århus C
Att.: Anne Mette Sommer – ams@kubenman.dk

Udbud af Pier 4, felterne 8.1.2 og 8.1.3

Endnu to felter i ungdomscampusområdet på De Bynære Havnearealer er blevet sat til salg af kommunen. Bemærk den anden sætning nedenfor:

Århus Kommune udbyder 2 arealer på De Bynære Havnearealer, Pier 4, til salg. Der vil være mulighed for at træde tilbage fra salgsaftalerne indtil 1. november 2010, der således indgås i form af optionsaftaler.

Arealerne

Arealerne er beliggende på De Bynære Havnearealer, Delområde 4, Pier 4, Felt 8.1.2 og Felt 8.1.3. Arealerne udstykkes som sokkelgrund og vil efter udstykningen have et grundareal på hhv. ca. 408 m2 og ca. 420 m2. Køber forpligter sig til at være medlem af den fælles grundejerforening og herigennem deltage i anlæggelse og vedligeholdelse af fællesarealer på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet.

Byggemulighed

å arealerne kan opføres hhv. ca. 5.040 etagemeter og ca. 3.672 etagemeter ungdomsboliger. Ud-budsmaterialet indeholder vilkår om byggepligt.

Pris

Arealerne udbydes med en mindstepris på kr. 4.000,00 pr. etagemeter byggeret eller i alt hhv. ca. kr. 20.160.000,00 og ca. kr. 14.688.000,00.

Materiale

Udbudsmaterialet i form af udbudsbrev med bilag og betinget salgsaftale med bilag kan rekvireres hos:

Århus Kommune – Teknik og Miljø
Ledelsessekretariatet
Rådhuset
8000 Århus C
Kontaktperson: Susanne Holm
Telefon: 8940 2353

Frist

Tilbud skal være modtaget hos Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer, Nordhavnsgade 12, st., 8000 Århus C, senest den 10. august 2010, kl. 12.00. Det overordnede plangrundlag kan ses på www.debynaerehavnearealer.dk. Der tages forbehold for Byrådets godkendelse. Salget sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris.

Hent udbudsbekendtgørelsen som dokument (åbner nyt vindue)

En nyhed fra juni, som jeg har overset. Fagforeningen Krifa købte i 2009 en grund i Lisbjerg, hvor de vil opføre deres nye hovedkvarter (Ligger p.t. i Randers) og en ny lokalafdeling for Århus (Ligger p.t. i Brabrand). Grunden ligger ud til Djurslandmotorvejen i Lisbjerg Erhvervspark og vil komme til at rumme en bygning på 12.500 kvm i tre etager med atrier, kantine, kontorpladser, møde- og kursusfaciliteter og reception. I juni blev det så afsløret, at den 150 mio. kr. dyre bygning er vundet af gpp arkitekter og opføres af Gråkjær Industribyg i perioden oktober 2010 – 1. kvartal 2012.

Placering i det fremtidige Lisbjerg (Den gule cirkel):

Kilde: Krifa/Århus Kommune

Video af bygningen:

Kilde: Krifa/YouTube

Links:

gpp arkitekter

Gråkjær Industribyg

Tak til Thomas Hald for tippet!

Det første bibliotek blev vundet i Halifax, Nova Scotia og det andet er vundet i Edmonton, Alberta. Nyheden fra shl’s website:

schmidt hammer lassen architects har vundet konkurrencen om at designe det nye Highlands Branch bibliotek i Edmonton i Canada i samarbejde med den lokale tegnestue Marshall Tittemore Architects. Det er arkitektvirksomhedens andet biblioteksprojekt i Canada efter Halifax Centralbibliotek i Nova Scotia, der blev vundet tidligere på året.

schmidt hammer lassen architects og Marshall Tittemore Architects samarbejder med byen Edmonton og dens offentlige biblioteker om projektet. Highlands Branch biblioteket, der ligger i hovedstaden for delstaten Alberta, forventes at stå færdigt i 2012.

“Vi udvikler hele tiden vores måde at tænke biblioteker på, ud fra hvordan fremtidens tendenser og lokalsamfundets behov forandrer sig. En del af processen består i at sikre, at vi arbejder med biblioteker i alle størrelser, fra lokalbiblioteker til hovedbiblioteker og universitetsbiblioteker,” kommenterer stiftende partner Morten Schmidt.

schmidt hammer lassen architects er internationalt mest kendt for tilbygningen til det Kongelige Bibliotek i København og har desuden designet bibliotekerne i Halmstad og Växjö i Sverige. Igangværende biblioteksprojekter inkluderer Multimediehuset – Skandinaviens største offentlige bibliotek – i Århus og Aberdeens nye universitetsbibliotek i Skotland i Storbritannien. Ud over disse projekter i stor skala har schmidt hammer lassen architects også designet biblioteker af mindre skala, eksempelvis Chaucer Buchanan biblioteket i Sheffield i Storbritannien.

Jeg har helt overset denne nyhed fra juni om påbegyndelsen af en ny vej vest om Aarhus Lufthavn. Aarhus Lufthavn må dog siges kun at være tilknyttet Århus af navn og burde egentlig i stedet hedde Tirstrup Lufthavn. Århus mangler stadig at få en mere bynær lufthavn, der egner sig til servicering af erhvervslivet og de private kunder omkring Århus, og som kan konkurrere med provinslufthavnene Aalborg og Billund. I realiteten er Aarhus Lufthavn ikke fremtidssikret og har altid været ment som en midlertidig lufthavn for Århusområdet, og det er også den største barriere for lufthavnen i Tirstrup. Nyheden fra AAR’s website:

Kunder der er på vej vestfra til Aarhus Lufthavn vil i den kommende tid kunne følge anlægsarbejdet på den nye vestlige adgangsvej til lufthavnen på tæt hold, idet man mange steder på den nuværende rute kan se arbejdet med anlæg af den nye vejtrache.

Vejen anlægges i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune, lufthavnens øvrige ejere og Aarhus Lufthavn A/S, med Syddjurs som bygherre.

Når vejen i oktober måned står færdig vil afstanden mellem Aarhus Lufthavn, og vore hovedmarkeder mod vest, blive reduceret med 2,8 km. Transporttiden mellem lufthavnen og det centrale trafikknudepunkt E45 afkørsel Århus N, vil dermed blive yderligere reduceret, således at tidsbesparelsen i forhold til tiden før 5. september 2008, hvor Djursland Motorvejen åbnede, nu vil være på i alt ca. 20 min.

Med den konkurrence der p.t. udfolder sig mellem de jyske provinslufthavne, er transporttiden til den valgte lufthavn af vital betydning, så vi glæder os over den styrkede position i markedet, der er udløst i form af denne virtuelle flytning af lufthavnen.

Næste ambition er nu sammen med mange øvrige interessenter at arbejde på yderligere udbygning af Djursland Motorvejen, således at den løber helt frem til Kolind Krydset, hvor den ny vestlige adgangsvej tager over.

Du kan på nedenstående kortskitse se forløbet af vejen, ligesom der løbende vil blive lagt fotos ud på siden, således at man kan følge udviklingen i anlægsarbejdet.