Et byggefelt som del af det for nyligt annoncerede ungdomscampus på De Bynære Havnearealer er i dag blevet udbudt til salg af Århus Kommune. Det er første gang i meget lang tid, at der er blevet udbudt grunde på De bynære Havnearealer. Nedenfor er salgsoplysningerne fra kommunens website:

Areal

Arealet er beliggende på De Bynære Havnearealer, Delområde 4, Pier 4, Felt 8. Arealet udstykkes som sokkelgrund og vil efter udstykningen have et grundareal på ca. 420 m2. Køber forpligter sig til at være medlem af den fælles grundejerforening og herigennem deltage i anlæggelse og vedligeholdelse af fællesarealer på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet.

Byggemulighed

På ejendommen kan opføres ca. 2.520 etagemeter ustøttede private ungdoms-boliger. Udbudsmaterialet indeholder vilkår om byggepligt.

Pris

Arealet udbydes med en mindstepris på kr. 4.000,00 pr. etagemeter byggeret eller i alt ca. kr. 10.080.000,00.

Materiale

Udbudsmaterialet i form af udbudsbrev med bilag og betinget salgsaftale med bilag kan rekvireres hos:

Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer
Pakhus 27
Nordhavnsgade 12, st.
8000 Århus C
Telefon: 8940 2360

Frist

Tilbud på køb af arealet skal være modtaget hos Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer senest den 21. juni 2010, kl. 12.00.

Plangrundlaget kan ses på www.debynaerehavnearealer.dk.

Der tages forbehold for Byrådets godkendelse.

Salget sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris.

Giv kommentar