Sikke et vejr! Hvad bedre er der så ikke end at rapportere om, at forlægningen af Åhavevej er blevet godkendt af byrådet og begynder i løbet af sommeren! Der er tale om et projekt til 305 mio. kr., der vil udvide Åhavevej fra Århus Syd motorvejen ved Viby Ringvej med 4 spor til Marselis Boulevard, hvor der gerne skulle blive bevilget EU-midler til en tunnel der fra og så ned til havnen. Som bekendt fik Århus Kommune afslag i sidste ansøgningsrunde, og de sætter nu deres lid til, at EU vil være mere velvillige i en ny ansøgningsrunde, så Århus Havn kan få en forbedret infrastruktur. Anden etape af Marselistunnelen, selve tunnelen, er derfor udsat.

Forlægningen af Åhavevej betyder, at Viby Ringvej vil blive hævet over Åhavevej ved en ny vejbro, så motorvejen kan fortsætte uden lyskryds på Åhavevej. Samtidig vil tilkørsels-ramper blive anlagt, og jernbanebroerne ved Langenæs tunnelen blive erstattet af nye. Den nye Åhavevej forventes at stå færdig i 2013.

Kilde: Århus Kommune

Links:

Marselistunnelens website

Nyheden på kommunens website

Giv kommentar