Tækker Group, koncernen bag Isbjerget, har grundet økonomiske problemer været i betalingsstandsning i snart et år, men er det dog ikke længere bortset fra et enkelt selskab. Fra Tækkers website:

Tækker Group i Århus og Berlin er reddet

Efter at have være i betalingsstandsning i tæt på et år, har Jørn Tækker d. 08.06.2010 bedt skifteretten i Århus om at trække 11 ud af 12 ejendomsselskaber ud af betalingsstandsning.

Tækker koncernen har herefter fortsat 62 danske samt 44 tyske aktive ejendomsselskaber.

– Vi har gennem 12 måneder arbejdet seriøst og intenst med vores danske og udenlandske banker samt øvrige kreditgivere på at finde frem til en platform, hvor koncernen igen vil kunne se fremad. Dette arbejde er netop lykkedes, således at vi igen er på rette spor og nu kan fortsætte vores arbejde med koncernens udviklingsprojekter – herunder vores ejendoms portefølje i Berlin samt virksomhedens store byudviklingsprojekt nord for Århus – ”Elev Bakker”, siger direktør Jørn Tækker.

Ud over den danske del af virksomheden er koncernens tyske selskaber ligeledes blevet omstruktureret, og der er fundet en ny og fremadrettet aftale med koncernens kreditgivere til koncernens investeringer i den tyske hovedstad Berlin.

– Jeg er utrolig glad og stolt over, at det er lykkedes – et arbejde, der har krævet stor tillid og samarbejdsvilje fra alle vores banker samt et helt fantastisk stykke advokatarbejde fra hhv. Holst, Advokater og Kromann Reumert, siger Jørn Tækker.

Koncernen har fortsat 35 medarbejdere i Berlin samt 25 danske medarbejdere i Toldkammeret i Århus.

Dette er selvfølgelig positive nyheder, og særligt da projektet om Elev Bakker fortsætter, men koncernen er dog ikke i stand til at betale grunden for Isbjerget på 119 mio. kr. til kommunen. Derfor er Tækker i forhandlinger med en pensionskasse om overdragelse af Isbjerget, og byrådet har givet disse forhandlinger en frist til i dag. Finder man ikke en løsning vil kommunen inddrage bankgarantien for grunden på 37,5 mio. kr. og udbyde grunden til salg igen. Problemet er dog at salgsprisen i det nuværende marked vil blive halveret, og det er derfor i kommunens interesse at få projektet overdraget til pensionskassen. Pensionskassen vil i stedet for ejerlejligheder opføre lejelejligheder, da markedet ikke er til stede for ejerlejligeder. Samtidig har Brabrand Boligforening forladt projektet, som følge af pensionskassen vil have grunden alene, og planlægger nu at opføre deres almene boliger et andet sted på De Bynære Havnearealer.

Jeg håber, projektet bliver opført, da det er meget interessant arkitektur, men der skal selvfølgelig være økonomisk bæredygtighed bag projektet. Det er en forudsætning.

Mediernes dækning:

Isbjerget koster Århus millioner af JPÅrhus

Tækker får lang snor af JPÅrhus

UPDATE: Projektet har fået endnu en udsættelse af betalingsfristen indtil d. 15. september, og der er åbenbart blevet underskrevet en aftale af en eller anden slags, men mellem hvilke parter fremgår heller ikke tydeligt. Læs ovenstående artikel med den lange snor. Det er lidt en farce efterhånden.

Giv kommentar