HK Østjylland ønsker at bygge nyt hovedkvarter i Århus, da de står over for en omfattende og dyr renovering af deres lokaler på Park Allé ved rådhuset. Placeringen og arkitekturen er endnu ukendt, men bygningen forventes færdig i 1. kvartal 2012:

Nye fysiske rammer til HK Østjylland

Som led i løbende at optimere rammerne for HK Østjylland, har Afdelingsbestyrelsen i HK Østjylland besluttet at sælge bygningen på Park Allé.

Bygningen sælges under forudsætning af, at der kan opnås en fornuftig pris. Beslutningen er truffet efter at have rådført sig med sektorbestyrelserne og afdelingens virksomhedsnævn.

Til erstatning for de nuværende fysiske rammer i Århus bygges et nyt hus uden for centrum med en god beliggenhed i forhold til synlighed, kollektiv trafik og plads til parkering. De nuværende P-forhold er ikke optimale.

Omhyggelige undersøgelser hos ejendomsmæglere og rådgivere giver en berettiget forventning om, at salget kan indbringe mere end det vil koste at købe nyt inkl. grund og de øvrige omkostninger en flytning altid medfører.

Beslutningen om at sælge ejendommene Park Allé 11-15 er ikke et ambitiøst prestige projekt, men en beslutning, der bygger på ansvarlighed og fremtidssikring. Til gavn for samtlige medlemmer.

De nuværende lokaler i Park Allé er ikke tidssvarende og meget dyre i drift. Vi står over for et stort behov for en omfattende renovering. Blandt andet udskiftning af vinduer samt renovering og sanering af toiletforhold. Endelig må vi forvente at skulle have udskiftet varmesystemet. Samlet er udgifterne hertil vurderet til minimum 8 mio. kr.

Det nye hus vil være energi- og ressourceoptimeret. Dette vil således også bidrage væsentligt til at reducere afdelingens driftsomkostninger.

En anden væsentlig årsag til at søge Park Allé solgt nu, er at handel med grunde bliver momsbelagt fra 2011.

En given køber vil være forpligtet til at leje Park Allé ud til HK Østjylland, indtil vi er klar til indflytning i det nye domicil.

Der er indgået aftale med Grontmij I Carl Bro A/S om bygherrerådgivning

Næste skridt er udarbejdelse af et byggeprogram. Medarbejderne vil blive inddraget i denne proces, ligesom medarbejderne vil blive repræsenteret i byggeudvalget. Endelig vil de fire sektorer have repræsentanter i byggeudvalget, der får fællesformand Viggo Thinggård som formand.

Såfremt salget af Park Allé 11-15 går som forventet, vil et nyt hus kunne stå færdigt i første kvartal 2012.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Viggo Thinggård
Formand HK Østjylland
Telefon: 3364 3268

Giv kommentar