“Spadestik” er i overskriften i anførselstegn, da rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay vil tage det ved at betjene en gravko åbenbart. Bortset fra denne manøvre er overskriften self explanatory, så her er pressemeddelelsen fra Århus Kommune:

Første spadestik på Marselistunnel

Første spadestik markerer, at Århus Kommune igangsætter omlægningen af Åhavevej fra Århus Syd motorvejen til og med Langenæs-broerne.

Torsdag den 24. juni 2010 tager rådmand Laura Hay første spadestik til Marselistunnel projektets etape 1 – Åhavevej. Arrangementet markerer, at Århus Kommune nu igangsætter omlægningen af Åhavevej fra Århus Syd motorvejen ind til og med Langenæs-broerne.

Arrangementet afholdes kl. 14.00 – 15.00 ved idrætsanlægget på Åhavevej. Rådmand Laura Hay starter med at byde de fremmødte velkommen og kort fortælle om projektet, hvorefter hun sætter sig ind i en gravko og graver det første spadestik.

Koret Tek That vil herefter underholde med fire sange, hvorefter arrangementet afsluttes med et let traktement.

”Første spadestik til Marselistunnel projektets etape 1 er det synlige bevis på, at vi nu er i gang med at realisere visionen – en fremtidssikret vejforbindelse til Århus Havn. Der ligger års hårdt arbejde bag, at vi nu kan igangsætte omlægningen af Åhavevej, og der er ingen tvivl om, at det vil få stor betydning for udviklingen af den østjyske infrastruktur,” siger Teknik og Miljøs rådmand, Laura Hay.

Til arrangementet er inviteret Århus Byråd, pressen, projektets styregruppe, konsulenter og samarbejdspartnere, ansatte i Teknik og Miljø, Århus Havn, følgegrupperne for etape 1 og samtlige naboer til etape 1.

Giv kommentar