Bloggen opdateres ikke før mandag, pga. jeg tager til Roskilde.

HK Østjylland ønsker at bygge nyt hovedkvarter i Århus, da de står over for en omfattende og dyr renovering af deres lokaler på Park Allé ved rådhuset. Placeringen og arkitekturen er endnu ukendt, men bygningen forventes færdig i 1. kvartal 2012:

Nye fysiske rammer til HK Østjylland

Som led i løbende at optimere rammerne for HK Østjylland, har Afdelingsbestyrelsen i HK Østjylland besluttet at sælge bygningen på Park Allé.

Bygningen sælges under forudsætning af, at der kan opnås en fornuftig pris. Beslutningen er truffet efter at have rådført sig med sektorbestyrelserne og afdelingens virksomhedsnævn.

Til erstatning for de nuværende fysiske rammer i Århus bygges et nyt hus uden for centrum med en god beliggenhed i forhold til synlighed, kollektiv trafik og plads til parkering. De nuværende P-forhold er ikke optimale.

Omhyggelige undersøgelser hos ejendomsmæglere og rådgivere giver en berettiget forventning om, at salget kan indbringe mere end det vil koste at købe nyt inkl. grund og de øvrige omkostninger en flytning altid medfører.

Beslutningen om at sælge ejendommene Park Allé 11-15 er ikke et ambitiøst prestige projekt, men en beslutning, der bygger på ansvarlighed og fremtidssikring. Til gavn for samtlige medlemmer.

De nuværende lokaler i Park Allé er ikke tidssvarende og meget dyre i drift. Vi står over for et stort behov for en omfattende renovering. Blandt andet udskiftning af vinduer samt renovering og sanering af toiletforhold. Endelig må vi forvente at skulle have udskiftet varmesystemet. Samlet er udgifterne hertil vurderet til minimum 8 mio. kr.

Det nye hus vil være energi- og ressourceoptimeret. Dette vil således også bidrage væsentligt til at reducere afdelingens driftsomkostninger.

En anden væsentlig årsag til at søge Park Allé solgt nu, er at handel med grunde bliver momsbelagt fra 2011.

En given køber vil være forpligtet til at leje Park Allé ud til HK Østjylland, indtil vi er klar til indflytning i det nye domicil.

Der er indgået aftale med Grontmij I Carl Bro A/S om bygherrerådgivning

Næste skridt er udarbejdelse af et byggeprogram. Medarbejderne vil blive inddraget i denne proces, ligesom medarbejderne vil blive repræsenteret i byggeudvalget. Endelig vil de fire sektorer have repræsentanter i byggeudvalget, der får fællesformand Viggo Thinggård som formand.

Såfremt salget af Park Allé 11-15 går som forventet, vil et nyt hus kunne stå færdigt i første kvartal 2012.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Viggo Thinggård
Formand HK Østjylland
Telefon: 3364 3268

Nogen der ved noget om dette? Jeg har aldrig stiftet bekendtskab med dette projekt før, og det hjælper ikke synderlig meget, at de klassificerer projektet som “fortroligt” på deres website. Er det et dødt projekt?

Fra denne dato og to år frem vil væksthusene være lukket for besøgende ind til den omfattende renovering og udvidelse med et nyt tropehus er færdig. I perioden 27/6-8/8 vil der hver søndag 12.00-12.30 være rundvisninger, hvor man informeres nærmere om byggeriet:

HVOR LANGT ER VI?

Kom og hør om det nye byggeri

Hver søndag kl. 12-12.30 fra den 27. juni til 8. august vil der være mulighed for at høre om det nye bryggeri. Vores dygtige guider vil vise rundt i væksthusene og fortælle om fremtiden. En lille historie om en plante eller to vil der også blive plads til. Rundvisningen starter ved indgangen.

Væksthusene er lukket i byggeperioden

Efter mange forsøg på at finde en løsning på, hvordan vi kan holde Væksthusene åbne under byggeriet, har vi nu måttet sande, at det ikke kan lade sig gøre. Væksthusene lukker derfor den 1. september 2010. De vil være lukkede frem til efteråret 2012.

Efter lukningen går gartnerne i gang med at plante de mindste planter over i potter i ørkenhuset. Hvordan mon man flytter en kaktus uden at stikke sig på piggene?

Gartnerne er i gang med at plante en del af planterne over i potter i hus 3 og 4, så de er klar til at blive flyttet ud af husene, når håndværkerne går i gang til efteråret.

Gartnerne er i gang med at sætte farvekoder på alle planterne. Farvekoderne skal gøre det lettere at flytte planterne tilbage i husene efter renoveringen.

Arkitektfirmaet C. F. Møller vandt i 2009 arkitektkonkurrencen om at tegne væksthusene. Opgaven indbefatter et nyt stort tropehus samt en renovering af de eksisterende huse.

Yderligere oplysninger findes på Steno Museets website.

Det tidligere JBU og nuværende DBU Jylland har valgt at placere deres nye administrationsbygning i Tilst ved Langkær Gymnasium og HF. De har indgået en aftale med Langkær Gymnasium og fodboldklubben TST om at skabe et fodboldcenter med overnatningsfaciliteter, en kunstgræsbane, administration for JBU Region 3 (Der indtil nu har været placeret i Horsens) og så selve administrationen for DBU Jylland. Det forventes at stå færdig i 2011 inden U-21 EM afholdes med hovedby i Århus. Citat fra nyheden på DBU Jyllands website:

Parallelt med planlægningen af DBU’s nye fodboldcenter har TST ansøgt Århus Kommune om tilskud til anlæg og drift af en kunstgræsbane i Tilst, hvilket kommunen har givet tilsagn om.

Banen vil blive opført på et nuværende grusbaneareal og vil blive administreret af DBU Jylland i tæt samarbejde med TST og Langkær Gymnasium.

DBU Jylland-huset planlægges opført på et areal umiddelbart nord for ankomsttorvet ved Langkær Gymnasiums hovedindgang. Bygningen vil imod torvet fremstå i to etager, mens værelsesfløjen indbygges i skråningen mod vest, med udkik til gymnasiets fodboldbaner.

Huset opføres i en enkel og modernistisk arkitektur der respekterer og tilpasser sig gymnasiets karakteristiske bygningsanlæg.

Byggeriet består af en 700 m2 administrationsbygning foruden 16 dobbeltværelser til overnattende gæster i forbindelse med kurser og træningssamlinger. Værelsesfløjen åbnes mulighed for en senere udvidelse med 12 dobbeltværelser.

JBU Region 3 flytter med 

Opførelsen af det nye fodboldcenter betyder samtidig, at JBU Region 3’s administration – med nuværende beliggenhed i Horsens – flyttes til Tilst. Dette sker efter indstilling fra JBU Region 3.

JBU Region 3 – som omfatter fodboldklubberne i det tidligere Århus og Vejle Amt – vil dog naturligvis fortsat bevare sin egen identitet, egne telefonnumre o.s.v.

Dermed vil sammenlagt 20 medarbejdere få sæde i den nye ejendom – udover JBU Region 3’s administration drejer det sig om bl.a. JBU Turneringer, JBU Regnskab, JBU Udvikling og JBU Kommunikation.

Byggeprojektet finansieres ligeværdigt af DBU Jylland og DBU og forventes at stå færdigt i sommeren 2011.

Aarhus Universitet har efter vedtagelsen af den nye struktur revideret visionsplanen for universitetets fysiske rammer fra 2008-2028 til nu at gælde fra 2010-2028. Visionsplanen lægger op til en voldsom ekspansion, således forventer AU at udvide med mindst ca. 200.000 kvm og højst ca. 500.000 kvm ind til 2028. Nedenstående uddrag beskriver AU’s konkrete ekspansionsønsker inden for den nærmeste fremtid, hvilket umiddelbart må siges, at være mest relevant at beskæftige sig med:

1.2 Handlingsplan 2010 – 2016

På kort sigt – frem mod 2016 – kan Aarhus Universitet forvente et kraftigt pres på de eksisterende lokaler og efterspørgsel efter nye lokaler for at imødekomme de forventede aktivitetsudvidelser i Århus. Der er allerede igangsat aktiviteter for at løse udfordringen, og der kan på baggrund af analyserne i denne visionsplan peges på forskellige handlemuligheder.

Universitetet har i perioden fået stillet betydelige statslige midler til rådighed til renovering og nybygning af universitetslaboratorier, og der er i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen igangsat et planlægningsarbejde om udførelsen af renoveringen og nybyggeriet, primært i Universitetsparken. Der er endvidere igangsat planlægningsarbejde for byggeri på Lille Barnow grunden. Universitetets største udvidelser forventes således på kort sigt at finde sted i Universitetsparken, på Lille Barnow grunden og på Katrinebjerg, hvor universitetet generelt vil være opmærksom på mulighederne for nybyggeri og udnyttelse af lejemål. Et igangværende byggeri forventes klar til ibrugtagning i 2011.

Der er igangsat nybyggeri på Fuglsangs Allé, på Langelandsgade Vest og i Botanisk Have, som alle forventes klar til ibrugtagning i 2012.

Rektoratet vil løbende være opmærksom på, om anvendelsen af de eksisterende lokaler kan intensiveres yderligere.

Århus Sygehus forventes at fraflytte arealerne på Nørrebrogade successivt fra 2014 til 2019. I Århus Kommunes kommuneplan fremhæves, at arealerne er oplagte udvidelsesmuligheder for Aarhus Universitet. Universitetet forventer derfor at igangsætte udarbejdelse af masterplan for udnyttelse af arealerne med henblik på godkendelse af ny lokalplan i 2014 således, at frilægning og ombygning m.v. kan igangsættes, når hospitalet flytter ud. Disse arealer vil kunne indgå som en naturlig del af et Campus Aarhus.

Læs hele visionsplanen her.

Jeg var henne og se udstillingen om Navitas Park i dag på Ingeniørhøjskolen og fik taget en række billeder. Jeg kan derfor nu løfte sløret for, hvordan Henning Larsen Architects og Arkitemas konkurrenceforslag så ud:

Henning Larsen

Arkitema

Modellerne af de tre konkurrenceforslag, vi allerede kender:

Kjaer & Richter

Her må jeg ydmygende erkende, at jeg glemte, at tage billeder af det vindende projekt. Årsagen var, at der  stod en gruppe arkitekter fra Arkitema (Så vidt jeg overhørte deres samtale korrekt) og analyserede Kjaer & Richters projekt i forhold til deres eget. De kritiserede selvfølgelig projektet temmelig omfattende. Jeg ville ikke lige stå og tage billeder, mens de var der.

Jeg mener stadig, schmidt hammer lassen skulle have vundet (Også efter at have set de to sidste forslag), men at se modellen af sejrherren gav mig bestemt ikke et ringere indtryk af projektet. IHA, AAMS, ISP og Århus kan være tilfredse med udfaldet.

Schmidt hammer lassen

C.F. Møller

Supplerende visualisationer af HLA og Arkitemas konkurrenceforslag (Jeg beklager den dårlige kvalitet):

Henning Larsen

Arkitema

Personligt ville jeg rangere forslagene hierarkisk således:

  1. Schmidt hammer lassen
  2. Kjaer & Richter
  3. Arkitema
  4. Henning Larsen
  5. C.F. Møller

Alle forslagene er dog efter min mening gode bygninger, der på forskellig vis gør sig gældende bortset fra C.F. Møllers forslag, som jeg ikke kan se idéen i… overhovedet. De andre forslag har helt sikkert også svagheder, hvor Arkitemas måske har en tendens til at være for inspireret af operaen, Henning Larsens er måske for fokuseret på facade og ikke nok på form, shl’s er måske for spektakulært og Kjaer & Richters er måske for rå i sine betonsøjler og skarpe kanter. Spørgsmålet må så stilles, om hvem der kan gøre alle tilfredse, og om det rent faktisk er et endemål?

Jeg har bestået min sidste eksamen for dette semester og holder derfor nu ferie med rejser, festivaler og hvad dertil hører. Der er af den grund en risiko for, at der kan opstå perioder med en lavere eller fraværende frekvens for mine indlæg, men jeg vil selvfølgelig gøre mit ypperste for, at dette ikke skal blive alt for udpræget.

God sommer til jer alle!

“Spadestik” er i overskriften i anførselstegn, da rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay vil tage det ved at betjene en gravko åbenbart. Bortset fra denne manøvre er overskriften self explanatory, så her er pressemeddelelsen fra Århus Kommune:

Første spadestik på Marselistunnel

Første spadestik markerer, at Århus Kommune igangsætter omlægningen af Åhavevej fra Århus Syd motorvejen til og med Langenæs-broerne.

Torsdag den 24. juni 2010 tager rådmand Laura Hay første spadestik til Marselistunnel projektets etape 1 – Åhavevej. Arrangementet markerer, at Århus Kommune nu igangsætter omlægningen af Åhavevej fra Århus Syd motorvejen ind til og med Langenæs-broerne.

Arrangementet afholdes kl. 14.00 – 15.00 ved idrætsanlægget på Åhavevej. Rådmand Laura Hay starter med at byde de fremmødte velkommen og kort fortælle om projektet, hvorefter hun sætter sig ind i en gravko og graver det første spadestik.

Koret Tek That vil herefter underholde med fire sange, hvorefter arrangementet afsluttes med et let traktement.

”Første spadestik til Marselistunnel projektets etape 1 er det synlige bevis på, at vi nu er i gang med at realisere visionen – en fremtidssikret vejforbindelse til Århus Havn. Der ligger års hårdt arbejde bag, at vi nu kan igangsætte omlægningen af Åhavevej, og der er ingen tvivl om, at det vil få stor betydning for udviklingen af den østjyske infrastruktur,” siger Teknik og Miljøs rådmand, Laura Hay.

Til arrangementet er inviteret Århus Byråd, pressen, projektets styregruppe, konsulenter og samarbejdspartnere, ansatte i Teknik og Miljø, Århus Havn, følgegrupperne for etape 1 og samtlige naboer til etape 1.

Både C.F. Møller og schmidt hammer lassen architects har i dag offentliggjort deres konkurrenceforslag til Navitas Park i anledning af åbningen af Ingeniørhøjskolens udstilling om, ja, Navitas Park. Det er to vidt forskellige forslag, der nærmest er kontraster til hnanden. C.F. Møllers forslag er en forholdsvis anonym bygning, der på trods af højden virker flad, og shl’s forslag der spektakulært løfter de øverste etager op i højde af en række søjler, der samtidig også fungerer som bygninger. Men billeder siger vel mere end ord:

Schmidt hammer lassens forslag

Kilde: shl.dk
 

C.F. Møllers forslag

Kilde: cfmoller.com

Kjaer & Richters vindende forslag er meget flot og efter min mening klart bedre end C.F. Møllers. Derimod beviser schmidt hammer lassen endnu engang, at de er i en klasse for sig selv med deres forslag om et fremtidigt Navitas Park. Jeg så gerne, at de med dette forslag også havde vundet den nordlige bastion, som dermed ville danne en akse af to shl tegnede bygninger. En årsag til at bedømmelsesudvalget fravalgte shl’ forslag har måske været bekymringer om budgetoverskridelser, da bygningen er utraditionel i sin form, men hvor smukt ville det ikke have været?

Nu mangler blot Arkitema og Henning Larsen Architects at frigive billeder af deres forslag for at give et fuldendt billede af den arkitektoniske konkurrence mellem de prækvalificerede konsortier.