Nicolai Wammen ønsker en mere international profil for Århus. Det opnås i hans øjne ved at ændre stavemåden for Århus til Aarhus. Man kan nemlig ikke ligesom København skrive det på dansk og i deres eksempel Copenhagen på engelsk. Derfor udfases Århus, hvis det bliver vedtaget i byrådet, fra 1. januar 2011, som det fremgår af følgende citat fra pressemeddelelsen af dags dato:

Borgmesteren har i en indstilling til Århus Byråd foreslået følgende:

Bynavnet Aarhus anvendes som officiel betegnelse i såvel national som international kommunikation fra Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2011.

Brevskabeloner, byinventar m.m. ændres til stavemåden Aarhus ved planlagte udskiftninger og opdateringer, dog tidligst fra 1. januar 2011.

Århus Kommunes hjemmeside med virkning fra 1. januar 2011 skifter navn til aarhus.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Århus Kommunes website.

Det glæder mig dog, at navnet på min blog er fremtidssikret! Både med korrekt stavemåde og et ordspil omkring “A”, så tak for det Wammen. Det er selvfølgelig kun indtil “Aarhus” med dobbelt a ikke er internationalt nok længere, og det må erstattes af noget andet. Som f.eks. “ArhuZ” eller “Stream City”. Jeg kan godt lide den sidste. Den har en tvetydighed over sig.

Det er et godt debatemne, så hvilke holdninger har du til den nye stavemåde? Skriv en kommentar her nedenunder.

Århus Kommune har sendt en dispositionsplan for fiskeri, træskibs- og lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenåbanen og Skovvejen/Risskovstien i høring. Forslaget er tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009, og kommunen beskriver dets formål således:

Dispositionsplanen fastlægger den overordnede disponering af området, som skal give mulighed for, at der fremover vil være arealer til rådighed til de aktiviteter, der foregår på Fiskeri- Træskibs- og Lystbådehavnen. Dispositionsplanen reserverer endvidere de arealer, der vil være nødvendige til fremtidige kanaler og stiforbindelser mv., som er indeholdt i de overordnede planer ‘Helhedsplan’ og ‘Kvalitetshåndbog’ for De Bynære Havnearealer. Mellem Grenåbanen og Skovvejen/Risskovstien omfatter dispositionsplanen et område til en bolig- og erhvervsbebyggelse.

Den fulde dispositionsplan kan læses her.

Havneinvest Århus Aps, der ejer Light*House-grunden, ønsker at påbegynde byggeriet af fundamentet til boligdelen af 1. etape i indeværende år for at drage fordel af nye momsregler der udløber ved årsskiftet. Det er dog ikke sikkert, byggeriet af fundamentet kan nå at blive realiseret inden årsskiftet, men der arbejdes på at gøre projektet klar til byggestart. Det er kun fundamentet til boligerne i 1. etape og ikke erhvervslejemålene herunder hotellet, der påtænkes bygget. Fundamentet kommer til at indeholde en bygning på 8-9 etager.

1. etape rummer:
– Et hotel og erhvervslejemål på 9000 kvm.

– 100 ejerlejligheder på 9000 kvm.

– 50 almene boliger på 5000 kvm af boligforeningen AAB.

Det er positivt, at der begynder at ske noget omkring De Bynære Havnearealer, men jeg tror mange ønsker at se handling snart, for at man kan begynde at tro på havneomdannelsesprojektet igen.

Mediernes dækning:

Lighthouse vil i gang i år af JPÅrhus

Anlæggelsen af en ny vej til De Bynære Havnearealer på Nordhavnen vil stå på i løbet af sommeren og stå færdig engang i efteråret. Den nye vej kommer til at servicere Mols-linens passagerer og aflaste trafik ved Nørreportkrydset, som lige nu er eneste vejforbindelse til Nordhavnen pga. afspærrringen af Nordhavnsgade. Den nye vej kommer til at lægge ved Østbanetorvet og butikken Paustian. Arbejdet vil foregå fra d. 12. juni til d. 12. september, hvor Grenaabanen i forvejen vil være lukket for togdrift som følge af anlæggelsen af den niveaufri skæring af Grenaavej. Den nye vej ved Nordhavnen vil dog ikke være niveaufri men i niveau med skinnerne, som ved Nørreportkrydset.

Århus Kommune har også afsat midler til at få gang i aktiviteter på Nordhavnen, hvor byggeriet lige nu står helt stille. Det er midler som kan gå til sport eller kulturbegivenheder, og det er en forening dannet af folkene bag Z-Huset, SHiP og Light*House, der sammen med kommunen vil stå for koordinationen.

Samtidig har kommunen besluttet at fremskynde anlæggelsen af kanalsystemer og en bugtpromenade til i alt 41 mio. kroner, for på den måde at bidrage til at skabe liv på De Bynære Havnearealer.

Kilde: JPÅrhus

Projektmagerne bag Light*house har ansøgt om at modtage den ene af to nye kasinolicenser i udbud af justitsministeriet. Ønsket er på den måde at skabe liv og dynamik på de bynære havnearealer døgnet rundt og tiltrække asiatiske kunder, der ofte efterspørger kasinofaciliteter.

Får Light*house skænket licensen, vil der dermed være to kasinoer i byen. Det allerede eksisterende Casino Royal i Århus har ligeledes ansøgt om en af licenserne for at etablere et nyt kasino på Kalvebod Brygge i København. To andre ansøgere til licenserne er også københavnske herunder Tivoli, og de sidste to ansøgere er fra henholdsvis Esbjerg og Frederikshavn.

Mediernes dækning:

Lighthouse vil have kasino af JP Århus

Royal: Et presset spillemarked af JP Århus

Det har hidtil ikke rent formelt været kendt hvem, som havde fået bestillingen på at tegne det nye Vestas hovedkvarter i Skejby, men Arkitema har nu afsløret sig selv som arkitektfirmaet på deres website. Dette kommer ikke som nogen overraskelse, da Arkitema også har tegnet Vestas’ nye udviklingsafdeling, der ligger ved siden af det kommende hovedkvarter. Nyheden på Arkitemas website er blevet opslået som følge af grundstensnedlæggelsen på byggeriet i går d. 10. maj, og nyheden citerer yderligere en pressemeddelelse fra Vestas, der fastslår, at det nye hovedkvarter vil bruge 50% mindre energi end en gennemsnitlig kontorbygning ikke mindst pga. et geotermisk anlæg, der vil være Danmarks største. Vestas forventer samtidig, at bygningen vil være den første i Skandinavien til at få energisparecertifikatet LEED Platinum.

Hvad er endnu mere interessant er de visualisationer af hovedkvarteret, som Arkitema har lagt ud på deres website. Billedet viser indgangspartiet af det nye hovedkvarter og har en sort/grå facade, hvor udviklingsafdelingen har Vestas’ blå firmafarve som facade.

Kilde: SkyscraperCity

Århus Kommune har besluttet at opsætte storskærme ved de to trafiktunge indfaldsveje Randersvej og Grenaavej som et to-årigt forsøg. Storskærmene, der fylder 2×3 meter, skal bruges til at informere trafikanter om aktuelle og kommende events af betydning for Århus by, og er de første af sin slags taget i brug af en kommune herhjemme. Lige nu informeres der bl.a. om fejringen af dronningens fødselsdag d. 5. juni og Classic Race Århus d. 26. og 27. juni.

Borgmester Nicolai Wammen har dette at sige om de nye storskærme: “Århus har hvert år en stribe store events, som er med til at give byen liv og identitet – og som fortjener mest mulig opmærksomhed. Med de nye storskærme er det let for en masse af byens borgere og gæster at følge med i, hvilke begivenheder, der vil præge byen i den kommende tid.”

Flere oplysninger fås i nyheden fra Århus kommunes website.

 
I dagens udgave af JPÅrhus har Danmarks indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, skrevet et indlæg, hvor i han fastslår, at byggeriet af Det Nye Universitetshospital som udvidelse af det eksisterende i Skejby, ikke vil få tilført flere midler end de allerede fastlagte 6,35 mia. kroner. Denne kommentar nedskyder Region Midtjyllands forhåbninger, om at regeringen ville bevilge de ekstra penge, som regeringens ekspertudvalg i april måned ikke har villet. Region Midtjylland, kommunen og de østjyske oppositionspolitikere i folketinget har forsøgt at lægge pres på regeringen, for at få udvidet tilsagnet fra 6,35 mia. kroner til 8,96 mia kroner, men det fremstår nu klart at det nedskalerede projekt på 8,96 mia. kroner fra 13,3 mia kroner kommer til at blive nedskaleret igen til de førnævnte 6,35 mia. kroner. I denne omgang lader det ikke til at kvm-tallet bliver mindsket som sidst, men at budgettet får reduceret byggemodningsudgifterne til ekspertpanelets estimater, indkøb af nyt udstyr bliver udskudt og de afsatte penge til uforudsete udgifter bliver fjernet fra budgettet. Dermed kan vi formentlig se frem til at DNU bliver en ny byggeskandale for det offentlige.

Mediernes dækning:

– Minister: Ikke mere til sygehus af JPÅrhus

I Århus-forstaden Lystrup er byggeriet af 32 almene boliger, der opfylder kriterierne for passivhus standard-mærkningen klar til udlejning. Boligerne er dermed Danmarks største klynge af almene passivhuse. For at opnå en passivhus standard-mærkning skal boligen bruge 85% mindre varme end et tilsvarende parcelhus. Bag de almene boliger står Boligforeningen Ringgården, og det vurderes at boligerne vil spare klimaet for mere end 100 tons CO2 om året.

Boligerne ligger i Lærkehaven i Lystrup, der er et bæredygtigt boligprojekt i tre etaper med i alt 112 boliger alle med Boligforeningen Ringgården som bygherre. 1. etape blev vundet i en international arkitektkonkurrence af det tyske firma Herzog + Partner, og de to andre konkurrencer – som disse boliger er en del af – blev vundet af schmidt hammer lassen architects.

Update: Boligerne er udset til at blive præsenteret på EU’s pavilion ved verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai, da byggeriet har modtaget økonomisk støtte fra EU under programmet Sustainably Housing in Europe. Samtidig vil boligerne også bidrage til Århus Kommunes planer om at blive en CO2-neutral by i 2030.

Mediernes dækning:

– Danmarks største passivhusbebyggelse en realitet af Magasinet Ejendom

Lystrup-huse på udstilling af JPÅrhus

Det århusianske arkitektfirma shl architects har vundet konkurrencen om at tegne det nye koncerthus i Malmø, som også vil indeholde kongresfaciliteter og et hotel. Bygherren og entreprenøren på projektet er det svenske selskab Skanska. Denne konkurrence går ind i rækken af  konkurrencer, som shl har vundet i 2010, der tæller Den Internationale Straffedomstols nye bygninger i Haag, et hotel i München og et bibliotek i Halifax, Canada.

Fakta:

– Bygningen bliver på 54.000 kvm heraf 35.000 til bolig og erhverv.

– Prisen bliver 1,4 mia svenske kroner.

– Opførelsen sker fra 2010-2014.

Se flere billeder af projektet på shl’s website.