Anlæggelsen af en ny vej til De Bynære Havnearealer på Nordhavnen vil stå på i løbet af sommeren og stå færdig engang i efteråret. Den nye vej kommer til at servicere Mols-linens passagerer og aflaste trafik ved Nørreportkrydset, som lige nu er eneste vejforbindelse til Nordhavnen pga. afspærrringen af Nordhavnsgade. Den nye vej kommer til at lægge ved Østbanetorvet og butikken Paustian. Arbejdet vil foregå fra d. 12. juni til d. 12. september, hvor Grenaabanen i forvejen vil være lukket for togdrift som følge af anlæggelsen af den niveaufri skæring af Grenaavej. Den nye vej ved Nordhavnen vil dog ikke være niveaufri men i niveau med skinnerne, som ved Nørreportkrydset.

Århus Kommune har også afsat midler til at få gang i aktiviteter på Nordhavnen, hvor byggeriet lige nu står helt stille. Det er midler som kan gå til sport eller kulturbegivenheder, og det er en forening dannet af folkene bag Z-Huset, SHiP og Light*House, der sammen med kommunen vil stå for koordinationen.

Samtidig har kommunen besluttet at fremskynde anlæggelsen af kanalsystemer og en bugtpromenade til i alt 41 mio. kroner, for på den måde at bidrage til at skabe liv på De Bynære Havnearealer.

Kilde: JPÅrhus

Giv kommentar